april 26, 2015

Gringo

Uha, uha, Pia Kjærsgaard kaldes for "racist"

Gringo-avisen i Sverige startedes af den 22-årige indvandrer, Zanyarr Adami, i 2003 med sigte på forstædernes ghettokvarterer og skrevet på beboernes kaudervælske ”sprog” (hvorved man undgik stavefejl og givetvis fik sympat blandt de unge, der ikke kunde eller vilde lære svensk). Adami lagde ikke skjul på, at hensigten var at udbrede det sproglige makværk og få slangordene officielt anerkendt gennem Svenska Akademin*: ”Vi har jobbat för det, inte bara vi, men många andra, för att få in de här orden”, forklarede han.

Målet var at påvirke og nedbryde svensk sprog og få Svenska Akademin tvunget til at optage Gringo-avisens gloser som korrekt svensk, omend uforståelige for mange svenskere. Gustav 3. havde godt nok bestemt, at Akdemin skulde arbejde for sprogets ”tydelighed, udtryksfuldhed og anseelse”, men nu havde man i 1997 erklæret Sverige for multikulturelt og med fem lovsikrede minoritetssprog: finsk, tornedalsfinsk, samisk, zigøjnersprog og jiddisch.
Desuden havde man modersmålsundervisning i skolens 1-9 klasser i 123 - ethundrede og treogtyve sprog!

I 2002 kom der forslag om at sikre svensk som nationens majoritetssprog. Svensk var erkendt som officielt sprog i Finland og i EU, men ikke på hjemmeplan. Et lovforslag herom kom til afstemning i Rigsdagen 7.12.2005. Det blev nedstemt med 147 stemmer mod 145. Socialdemokrater mente, at en bestemmelse om, at den offentlige forvaltning skulle anvende et klart og forståeligt svensk, ”kunde opfattes som diskriminerende” mod dem, der ikke havde svensk som modersmål (sic!) !
Gringos nedbrydning af svensk sprog og kultur kunde altså fortsætte uforstyrret, og målet var kommet nærmere, idet reglerne vistnok (?) blev ændret, så Akademins Ordliste nu skal optage ord, som bruges af folket og massemedierne.

Da invasionen af  indvandrere rimeligvis er kommet til Sverige for at besætte og overtage Europa, (selvom de som individer ikke har kendt til en sådan plan og ikke havde hørt om Bilderberg og Eenverdens planerne m.m.) kan Gringo-redaktionens ønske om at ødelægge Sveriges sprog og land næppe overraske nogen. Ligesom vi i Danmark under besættelse havde tyskvenlige medløbere og såkaldte "værnemagere", viste der sig lignende forhold blandt svenskere. Metro-avvisens chefredaktør, Sakari Pirkænen, så en økonomisk gevinst forude ved at tage sig af Gringo og således få kunder blandt indvandrerne. Gringo kom på gaden som et gratis tillæg til Metro – og dermed i stort oplag.

Skånska Dagbladet, som har været prioriteret højt af de skåninger og svenskere, som satte pris på skånske og svenske værdier, faldt desværre også senere på halen for den økonomiske fristelse, der udstrålede fra Malmøs store andel uintegrerede fremmede.

Men een ting er nu dette Gringoblads kåring af Pia Kjærsgaard til Europas største "racist", hvilket hun sikkert er dybt bedrøvet over at høre!

Langt værre er det at høre, hvor tåbeligt svenskerne har ladet sig rende over ende af et useriøst sprogakademi og tankeløse politikere, som i multikultitidens kaos og pågående nedbrydning af landet, ikke har fået sikret sig deres sprog, hverken praktisk eller teoretisk. Det Danske Sprognævn har i øvrigt i forbindelse med en retssag ved højesteret erklæret, at ordet "racist" er aldeles uden mening i dag, da det bruges i flæg som tomt skældsord.


*) Svenska Akademin svarer til Det Danske Sprognævn