december 08, 2008

Væk med alt juleri! mener islam og de politisk-korrekteNedbrydning af Europas kultur har stået på i 30-40 år, men er accelereret. ”Multikulturen” har et klart mål: i kulturkaoset bandlyses vor egen kultur som den eneste, der ikke kan accepteres af de politisk-korrekte. Den skal tilintetgøres og glemmes. Målet er en monokultur, én, der siger sparto til alle andre kulturer. Den vil blive gennemtrumfet og holdt i live gennem undertrykkelse, vold og terror. Vi kender den alle.

Sekulariseringen og den overhåndtagende materialisme tog livet af den nordiske juleromantik. Der blev ingenting til sjælen! Troende eller ikke troende, vi nordboere har brug for en stor og prægtig lysfest i vintermørket. Kald det jul eller solhverv, rødderne fortaber sig i mørket.

Kristendommen forfølges overalt. I islamiske lande har kristne ikke bare fået vanskeligere kår i hverdagen, men risikerer også korporlige overfald og afbrænding af deres kirker. Selv hvor der endnu kun er islamisk minoritet, er de kristne udsat for chikane.
I december 2006 blev julen anfægtet af imamen Abu Laban og dermed af Det Islamiske Trossamfund i Danmark. Et forsøg på islamificering af julen! Abu Laban mente ikke, vi skulle købe gaver til hinanden, glædes over juletraditionerne og spise god mad, risengrød og flæskesteg. Ja, grisen er de jo konstant på nakken af.

JULEHILSENER
I mange lande har man heftigt diskuteret kristendommens rolle, bl.a. om det er ok, at sige "god jul" i forretningerne. Den amerikanske supermarkedsgigant, Wal-Mart måtte efter massiv kritik tillade de ansatte igen at sige "merry Christmas" til kunderne.

Fra Malmø lød der formaninger i 2006 fra en imam:
Muslimsk fråga: Hur skall vi svara de otrogna, om de ønskar oss god jul? Ær det tillåtet att bevittna deras høgtidsfester? Ær det en synd att utføra någon av dessa omnæmnda handlingar utan avsikt?
Svar: Det råder samstæmmighet om att det ær førbjudet oss att ønska de otrogna en god jul… Detta næmnde Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) i sin bok: ”…det ær førbjudet att gratulera dem før otrogna ceremonier som høgtider och fastan.”

I de engelsksprogede lande er julekortenes ”Merry Christmas” afløst af ”Season´s Greetings”. Er de uden billede, kan de anvendes hele året!!! Sleskeriet for islam vandt også indpas hos udenrigsminister Per Stig Møller og i de danske ambassader i udlandet.
Dansk Folkeparti påtalte denne dhimmistatus 21.12.06 og krævede, at udenrigsministeren genindførte julen.
Gjorde han det?


JULEAFSLUTNINGER i skolen:
I Sverige har der været vild diskussion om juleafslutningerne. Kunne disse fortsat foregå i kirken og endog med en præst?

I 2006 besluttede rektor for Væsterængsskolan i Bålsta at stoppe adventshøjtiden: ”Vi ska inte tvinga barnen att medverka i en andlig ritual, det diskriminerar elever med annan tros”. Skolen havde da ca. 430 elever, hvoraf ca. 2-3 % havde udenlandsk baggrund. Lærerne var ikke enige, og sagen kom op i rigsdagen.
Rektor stod på sit: i virkeligheden betød det jo ingenting. Børnene måtte tænde lys og se Luciatog som tidligere. Det foregik bare ikke længere i kirken. `Men vi vil naturligvis besøge kirken i undervisningsøjemed ligesom vi gør i en moské eller i et budistisk tempel´, sagde rektor til Svenska Dagbladet.

En rektor i Værmland forbød, at forskolebørnene klippede engle til julepynt. De måtte kun lave nisser. Et læserbrev spurgte efterfølgende, hvilke religion nisserne hørte til?

I 2006 fortalte Milanoavisen ”Corriere della sera” (14.12.06), at børnene på et børnehjem i Sydtyrol ikke måtte synge den traditionelle ”Tu scendi dalle stelle” til det lille Jesusbarn. Lærerne havde sløjfet det af hensyn til de muhammedanske børn, dog uden at sige det til forældrene. Men børnene fortalte det hjemme - og så var Fanden løs!
Rygterne og bølgerne gik højt. En undersøgelse i Milano viste, at 40 % af 75 børneinstitutioner i Milano undlod at opstille de traditionelle julekrybber af hensyn til muhammedanerne.
”Vore børn fester for det kinesiske nytår, hører om ramadanens betydning, men de må ikke få en julekrybbe eller et juletræ i klasseværelset. Det er absurd”, siger Salvini fra byrådet i Milano.

Greenwood junior Skole i England sendte brev med hjem med børnene, hvori man forklarede, at julefesten var indstillet på grund af den muslimske højtid Eid al-Adha mellem den 8. og den 11. december.
Da rasende forældre kontaktede skolen , udsendte man endnu et brev, som forklarede, at julefesten ville blive fejret - i januar!

Rektor ved Florida Gulf Coast University forbød alle dekorationer: Ingen ”God jul”, ingen juletræ, ingen lys og julekort, men heller ingen ”Glædelig Eid al-Adha”.
Hans beslutning vakte sådan oprør, at han måtte trække beslutningen tilbage efter nogle dage.

I Vejle har Nørremarksskolen tradition for juleafslutning i kirken med mødepligt for eleverne, ganske uafhængigt af, hvad de tror eller ikke tror.
"Folkeskoleloven siger, at børnene skal lære om dansk kultur og tradition. Det gør vi her ved at lave en juleafslutning i kirken. Hvis forældrene har noget imod det, så må de træffe de forholdsregler, som de mener bør træffes," sagde skolelederen i 2007.