december 11, 2008

UD af EU!

Den røde front med Søren Krarups fætter i spidsen, juraprofessor Ole Krarup, Drude Dahlerup, Niels Hausgaard m.fl. har fået fri proces i sagsanlæg mod Foghs regering for at have ratificeret EU´s Lissabontraktat uden folkeafstemning. De mener, at grundlovens regler om afgivelse af suverænitet er overtrådt.

Det mener jeg også og mange andre borgerlige! De vinder sikkert ikke sagen, for det er vel så at sige umuligt at vinde over magthaverne, men det er et dejligt oprør mod overmagten, som måske kan ruske lidt op i de sovende.

Det drejer sig ikke om højre og venstre, om rødt og grønt, brunt og hvidt, men om en overordnet sag: Danmarks selvstændighed og demokrati med alle mulige partifarver.

Lad os komme ud af det diktatoriske EU. Det kuldsejler alligevel før eller siden.