december 16, 2008

Opgør med indvandringspolitikken

Jeg har modtaget dette indlæg 16.12.08:

Der tales og skrives meget om menneskerettighederne i disse dage,
hvor de lige har rundet de 60 år.

Men der er dog én ting man glemmer at nævne, nemlig den indfødte danskers
menneskerettigheder. Hver gang vi hører om menneskerettigheder og
konventioner, er det kun flygtninges/indvandreres rettigheder vi hører om!
Og konventioner findes der en del af. I øvrigt er nogle af §´erne medtaget i Ole Hasselbalchs bog "Opgøret med indvandringspolitikken". Ole Hasselbalch siger bl.a. om "flygtninge/indvandrere" citat:" Selv en dom fra Menneskerettighedsdomstolen vil således ikke ændre ved, at en dansk regering har fuldt folkeretligt belæg for at prioritere hensynettil danskernes kollektive tryghed og velfærd forud for hensynet til de enkelte flygtninges og indvandreres interesser.
Faktisk anerkender folkeretten, at statsstyrets første pligt er at beskytte statens befolkning. Det er derfor, konventionerne f.eks. udtrykkeligt fastslår, at forskelsbehandling på grund af statsborgerskab ikke er ulovlig diskriminering efter konventionerne.

Se FNs Racediskriminationskonventionartikel 1, 2.

Staten kan kort sagt med fuld ret sige fra, når personer udefra medhenvisning til konventionernes regler om beskyttelsen for individet trænger sig på i en sådan mængde, at det truer statens grundlag og borgernes tryghed." Så allerede her kan vi se, at vore politikere på ingen måde har vist rettidig omhu for danskernes tryghed og sikkerhed, men derimod har givet adgang til horder af muslimer, som kun skaber utryghed og ufred og ikke vil indrette sig efter vore regler, men udelukkende vil have et parallelsamfund - ja, de skal selvfølgelig have fortrinsret før danskerne...... Hvem husker ikke Bertel Haarders evige omkvæd: "... vi må ikke diskriminere....". Jo, vel må vi så!
Det er derfor der er forskel på dansk statsborgerskab og fremmed statsborgerskab.
VI HAR NEMLIG SOM DANSKE STATSBORGERE VISSE RETTIGHEDER,
som udlændinge IKKE har i Danmark!!!
Men det undlader politikerne og etaten behændigt at nævne med ét eneste ord. Politikerne har ganske enkelt fyldt landet op med en 5. kolonne, og så kan de tale nok så meget om "moderate" muslimer. De findes nemlig ikke, det har vi oven i købet Tyrkiets Tayip Erdogans ord for: "Islam er islam. Enten er man muslim (med hele gøjemøget) eller osse er man frafalden..." Den dag det virkelig gælder, ser vi også præcist, hvor muslimernes loyalitet ligger - og det er ikke hos danskerne!!!


Vi har også gang på gang set deres utiltalende opførsel i vores retssystem, hvor de ikke lægger skjul på deres både voldelige, aggressive og truende adfærd.
Er det virkelig den slags borgere vi har behov for at importere til Danmark?Vi har ikke brug for flere knæfald fra politikernes side, nu er det på tide, at de starter en repatriering, og de kan passende begynde med de kriminelle og såkaldte"utilpassede" - det vil give os lidt renere luft igen. Ja måske kan vi oven i købet få Gellerup, Vollsmose, Nørrebro m.m. tilbage til Danmark???
Herligt!


Elin Landler

København