december 16, 2008

Er Henning Koch objektiv?

Meldepligt for udviste udlændinge på tålt ophold er en krænkelse af menneskerettighederne, hævdede professor Henning Koch på tale om tuneseren, der er mistænkt for at ville skære halsen over på tegneren Knud Vestergaard. menneskerettigheder lader sig bøje politisk. De bruges og misbruges.

Pia Kjærsgaard spørger spydigt i Jyllands Posten i dag 16.12.08 om professor Henning Kochs vurderinger kan betragtes som objektive? Hun mener, at han er syltet ind i politisk korrekthed og i – efterhånden – forældet multikulturel ideologi. Jeg vil nu snarere kalde den forældet marxistisk eller mentalhygiejnisk ideologi (- de to ideologier ligner hinanden på visse punkter, men synes dog forskellige!).

Nej, Henning Kochs vurderinger kan næppe betragtes som objektive, eftersom han er så politisk engageret. Som jurastuderende kastede han sig over kriminologi sammen med andre 68´ere som Flemming Balvig og Jørn Vestergaard. De gik ind for Christiania og udgav en duplikeret ”rapport vedrørende politiets virksomhed i Christianiaområdet” i 1976, da Christianiasagen skulle for højesteret. Naturligvis ikke for at påvirke domstolen, åh nej, men rent studiearbejde. Professor Ole Krarup gav studenterne juridiske opgaver om ”Fristaden”. Næste år fik Koch som stipendiat udgivet en anden rapport på Kriminalistisk Institut ved Københavns Universitet om ”Kriminaliteten i Danmark”.

Koch var også knyttet til Socialpolitisk Forening, hvor han bl.a. sammen med journalist Erik Nørgaard forsøgte at nedgøre politiet. Som eneste danske kriminolog var han specialist i politiforskning. Henning Koch og de andre navne ovenfor syntes altid at have tage de kriminelles parti, og sådan er det åbenbart stadig.