december 02, 2008

Norges ministre lige så håbløse som de danske

kopi af et brev fra Norsk Folkeparti til det norske

Justis- og politidepartementet
Postboks 8005 Dep.
0030 Oslo

Att: Knut Storberget


Deres referanse: Vår referanse: BAS 0812 Dato: 30.11.08Tillit i alle miljøer?

I Aftenposten 28. oktober 2008 kan en lese følgende under overskriften ”Direktekontakt for innvandrere”: For tredje gang på under ett år har justisminister Knut Storberget (Arbejderpartiet) hatt møte med innvandrerorganisasjoner. Vi føler at vi når frem sier Meena Rathore i Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering. I går ble det tredje møtet i forumet holdt på justisministerens kontor. Det første møtet fant sted lille julaften i fjor etter reaksjonene på publiseringen av Muhammed-karikaturene. – Jeg er opptatt av at justissektoren skal ha tillit i alle miljøer, også i minoritetsmiljøene, sier Storberget.

Norsk Folkeparti mener det er grunn til å spørre Justisministeren hvilken tillit han tror justissektoren har i de miljøene som mener norsk innvandringspolitikk er ødeleggende for landet? Hvilken kontakt har justissektoren med disse miljøene, for eksempel når hadde Justisministeren møte med Folkebevegelsen mot innvandring (FMI) sist?

Slike håpløse uttalelser fra en statsråd skaper bare enda mer politikerforakt. For å skape et tillitsforhold ser vi frem til en møteplan fra statsråden som et ledd i et program for å bygge opp tilliten til justissektoren i de miljøene som representerer innvandringsmotstanderne i landet. Hvis ikke er vi redd du også blir medlem av Nisselufolket, jfr. www.nisseluefolket.no

Med vennlig hilsen
Norsk Folkeparti


Oddbjørn Jonstad
- formann -http://www.norskfolkeparti.no/