december 20, 2008

Familiesammenføring på arabisk

Document.no skriver:

Mens familiesammenføring står højt på dagsordenen i EU, er det et ukendt begreb i store dele af den arabiske og muslimske verden. Der er det modsatt princip, der gælder: en indfødt kvinde får ikke godkendt sine børn som borgere, hvis manden er udenlandsk. Statsborgerskab følger den mandlige linje.

Så oplever de børn, der er født i landet at blive behandlet som udlændinge og må årligt forny opholdstilladelsen, med alt det medfører af store udgifter og hårdt arbejde. Faren kan bare glemme at få statsborgerskab.

Det er mærkeligt at læse om en sådan praksis, når man stiller det op mod alle klager på europæisk indvandringspolitik, trods de forholdsvis liberale regler. I de arabiske stater skammer man sig ikke over at sige, at man ikke ønsker at give udlændinge statsborgerskab. Hvad ville der ske, hvis EU havde indført tilsvarende regler?

Lebanese women wed to foreigners want equality

Billede: Stop på arabisk

Send en kommentar