december 18, 2008

Alle mennesker ønsker fred, men spørgsmålet er alene: - på hvilke betingelser?

Med statsstøtte vil 100 muslimske såkaldte Fredsagenter blive sendt ud i Sverige for at fortælle om, at islam er en fredelig religion. Det hedder at "bekæmpe fordomme", som kan oversættes med at afskrække fra viden om islam.

Målet er at danne en aktiv islamisk fredsbevægelse, der kan samarbejde med kristne fredsbevægelser, først i Sverige, siden i EU og i resten af verden. Der har hidtil aldrig existeret nogen form for islamiske fredsbevægelser, hvilket næppe kan undre nogen! link

Ordet Islam betyder underkastelse. Fred gennem at underkaste sig Allah, dvs. hans profet Muhammeds luner som udtrykt i Koranen og haditherne.

Fred er defineret blot som "fravær af vold" Dette kan ske ved at respektere hinandens styrke og ikke forsøge at tvinge andre til at underkaste sig. Eller ... Karl Marxs definition af fred var "fravær af modstand mod socialisme." Jeg tror, at det kan anvendes i dag, men erstatt socialisme med islam. link

* * *
Send en kommentar