december 12, 2008

Socialt bedrageri

56 danske kommuner undlod i 2007 at uddele sanktioner til borgere, der begår socialt bedrageri.

Dansk Folkepartis socialordfører, Dennis Flydtkjær, er forundret over, at kommunerne tilsyneladende er i kronisk pengemangel, men alligevel undlader at opkræve den halve milliard, der ellers ligger og venter på dem, hvis de over en kam indførte samme effektive kontrol som Svendborg kommune.

- Jeg deler til fulde, velfærdsminister Karen Jespersens, forundring over, at kommunerne ikke følger Svendborg Kommunes eksempel med at bekæmpe socialt bedrageri, siger Flydtkjær. Jeg vil derfor opfordre velfærdsministeren til at gøre det obligatorisk for kommunerne at nedsætte et kontroludvalg, som skal afdække socialt bedrageri i kommunerne.

- Det er ofte indenfor brancher, hvor mange indvandrere har nedsat sig, at der er massive problemer med socialt bedrageri, momssvindel og andre former for skatteunddragelse. Det er afgørende for integrationen, at det står klart, at den danske samfundsmodel er baseret på solidaritet, og at alle bidrager til den fælles husholdning, siger Dennis Flydtkjær.

- Vi skal hjælpe dem der ikke kan klare sig selv, men de der misbruger det danske samfunds tilbud om hjælp til de svageste, skal mærke, at den slags ikke accepteres, slutter Dennis Flydtkjær.

Pressemeddelelse, Christiansborg, onsdag den 10. december 2008/KE