december 02, 2008

Nisseluefolket i Norge - en idé til efterfølgelse

NISSELUEFOLKET
ET FOLK FOR OSS, ET FOLK FOR DEM

Nisseluefolket er de i Norge som - litt flåsete sagt - har fått den så berømte norske nisselua så langt ned i ansiktet at de har mistet gangsynet med hensyn på innvandringen til landet. Stopp dem!

NISSELUEFOLK
NYHETER
ARTIKLER
DEBATT
BILLEDLEKSIKON
KONTAKT

COPYRIGHT© NISSELUEFOLKET 2008

.............................................................................................................

Nisseluefolket
I går fikk jeg (BOYE BJERKHOLT) et litt snodig brev i posten der det står at jeg har fått medlemskap i foreningen Nisseluefolket. Brevet lyder som følger:"Vi ser i media at du er meget fornøyd med og glad for ordfører Orlunds innsats for å øke antall innvandrere til landet.Vi finner det helt utrolig at det her i landet - med det utdanningsnivået vi tross alt har, fremdeles finnes mennesker som er så korttenkte og naive at en skulle tro de har en nisselue trukket godt nedover ørene. Vi har derfor ut fra det som er nevnt ovenfor, tillatt oss å melde deg inn i Nisseluefolket, jfr. www.nisseluefolket.no Det er ingen menneskerett å søke om asyl på falskt grunnlag og ingen plikt for noen å gi dem hus og arbeid. Har det ikke slått deg at disse innvandrerne er mennesker som er kommet hit kun for å få en bedre levestandard og ikke noe annet. Vi tror også at du ikke har tatt inn over deg hvilke problemer du, din familie og ditt nærmiljø - samt og resten av landet for så vidt, etter hvert kommer opp i på grunn av innvandringen. Er det ikke på tide at du stikker fingeren i jorda og slutter å la deg lure i det uendelige? Vi er og bør være snille, men trenger ikke å være dumme og naive her i landet." Brevet er underskrevet Oddbjørn Jonstad, som er leder for Innvandringskontoret. De jobber blant annet for at "strømmen av innvandrere opphører og at de som er kommet blir repatriert".

Jeg (Boye Bjerkholt) tar brevet som en anerkjennelse for at det jeg gjør er riktig. :)
24.sep.2008