december 16, 2008

Skal sproget nedbrydes?

På ”fandens fødselsdag” den 11. december fortalte Spydpigen, hvordan ”Institut for Menneskerettigheder” fejrede FN´s menneskerettigheders 60-års jubileum med islamiseringaktioner for alle pengene! Nøgleordet var ”inclusion”. Og forklaringen lød: Da alle ikke ”føler sig inkluderet” i samfundet, fordi der er for megen ”hvidhed”, så bør man ansætte sorte og brune oplæsere i DR og TV. Projektet er en del af en treårig propagandakampagne, støttet af politikerne og betalt af skatteborgerne!!!

Nu ser jeg, at man er lige så bindegal på den anden side af Sundet:

Sveriges radio och andra brutna obegripligheter:

- - ”Så här skriver hon (vicedirektören för Sveriges Radio) i antologin Framtidens Public Service (Axess/ Atlantis): ”Public Service handlar inte om att främja en viss nationell identitet, utan om värdena i ett demokratiskt samhälle (…) Språket, som ju är en av radions grundpelare, är naturligtvis ett problem. Detta är skälet till att vi behöver personal med utländsk bakgrund som också kan bidra till att göra utländsk brytning till något normalt i Sveriges radio…”

- - ”Det är kanske ändå ett slags grundkrav att en riksradio sänds på landets språk. Men för Kerstin Brunnberg är det inte det. Hennes mål är att ” göra utländsk brytning till något normalt”. Hur har det kunnat gå så? Vad är det som hänt i vårt arma land, som gör att landets intellektuella elit rusar runt som yra höns och kacklar en massa obegripligheter?”

Thomas Nydahl, författare och frilancejournalist, 16.12.08.
Se hele artiklen på Snaphanen http://Snaphanen.dk


Her skal mindes om, at nogle indvandrere i Sverige så det som deres opgave bevidst at ødelægge det svenske sprog ved at udgive et blad ”Gringo” på det kaudervælsk, som unge indvandrere brugte/bruger. Det lykkedes efter nogle års arbejde og med støtte af Metroavisen at få Svenska Akademin – som egentlig skal holde svensk sprog i hævd! – til at gå med på, at de skal optage hundredvis af ord fra detta blandingssprog i deras ordliste, skønt ordene synes ubegribelige.

Er ødelæggelse af sproget måske målet for ”Institut for menneskerettigheder”s besynderlige forslag om at ansætte
brune og sorte som oplæsere i DR?