december 05, 2008

Ømtålelige mimoser

I begejstring over ”Den kulturelle mangfoldigheds Kraft” havde man i Wuppertal i Tyskland ganske glemt den islamiske enfoldighed. Og derfor måtte byen kassere 14.000 exemplarer af brochuren ”Den kulturelle mangfoldighed er vor styrke”. Et arabisk skrifttegn havde forårsaget muhammedansk harme.

På flyvebladet stod der nemlig et arabisk skrifttegn, som betød ”Allah”. De wuppertalske Moskéforeningers Fællesskab meddelte omgående dette til Kulturforvaltningens chef, Matthias Nocke, og påtalte, at dette var uacceptabelt, for hvis nu mennesker sætter sig på brochyrerne eller de falden ned i gadesnavset... Nocke kasserede omgående folderen: ”De havde kunne krænke de troendes muhammedaneres menighed.”

Det er ikke til at tænke på, hvor såret følelserne ville være, hvis nogen lagde folderen med Allah i skarnbøtten eller pakkede fisk ind i den. Så ville man nok strax brænde det tyske flag af i Jemen!

Herre Jemeni!


Redaktør Robert Maus på ”Den Vesttyske Avis”, har allerede taget sig ordentligt af den islamiske nærværelse og taler om en ”pinlig fejl” i byen. Og dermed menes ikke tilintetgørelse af de 14.000 brochurer.

Kilde: den tyske blog Politically Incorrect.