december 03, 2008

EU vil frede pædofile

Lærer Raapil er åbenbart et pænt menneske, som er upåvirket af 68´ernes sexuelle udskejelser i lære- og børnebøger, eller som ikke har deltaget i datidens undervisning i pornografi, eftersom han godtroende tror på EU´s hæderlighed uden at undersøge den (Raapils blog http://raapil.dk 2.12.08).
Det er en udmærket færdighed at kunne læse og forstå stoffet, men det er en endnu større kunst at kunne læse mellem linjerne og finde manipulationerne.
Prøv, lærer Raapil !

Her er et læserbrev fra Nordjyske Stiftstidende 20 AUG 2008:
EU vil frede pædofile

Hr. Niels Erik Søndergård har bemærket at Lissabon-traktaten (EU traktaten af 2007) indeholder de samme forbud som EU-traktaten af 2004 mod forskelsbehandling på grund af "seksuel orientering eller ethvert andet forhold...".
Dog, der er èn meget væsentlig undtagelse: traktaten af 2004 indeholder en "protokol", der undtager pædofile fra forbudet mod forskelsbehandling (d.v.s. de kan anklages for pædofili). (NJS 16 AUG. 2008). Det gør den nye traktat ikke (d.v.s. pædofili accepteres). Den blev som bekendt alligevel godkendt af bl.a. det danske Folketing, men forkastet ved den irske folkeafstemning.

Kort sagt, de fleste EU-lande, herunder Danmark, vil afkriminalisere pædofili.

Er det blot en forglemmelse? Næppe! Det danske Folketing har måske - sin vane tro - sovet i timen. Men traktatens forfattere har utvivlsomt studeret tidligere traktater grundigt for at forvisse sig om at alt, hvad der var ønskeligt, kommer med over i den nye traktat, mens alt, hvad man vil af med, udelades. Embedsmændene har altså i al stilhed, men helt bevidst, valgt at frede den ækle forbrydelse, pædofili er - i alt fald i vores kultur. Hvorfor?

Forklaringen er simpel: at man gerne vil tækkes araberne. Selve den hellige profet var jo glad for småpiger, og selve hans stedfortræder Irans ayatollah Khomenei skrev i sin bog Tahrirolvasyleh fra 1990:

"En mand kan have seksuel glæde af et barn, fra det er baby. Men han bør ikke gennembryde hendes mødom. Anden form for seksuel brug af barnet er i orden...."

Dette lyder vanvittigt i danske øren. Men faktisk har Europa, med Frankrig i spidsen, arbejdet ihærdigt for en kulturel, politisk og økonomisk alliance/ entente ("Eurabia") med de arabiske lande, ganske særlig siden oliekrisen i 1973. Og dette "samarbejde" indbefatter naturligvis accept af muslimske kulturtræk - herunder pædofili - på europæisk jord.

Tillad os et følelsesudbrud: Føj for S....!

.................

Formentlig af hensyn til muslimernes følelser overfor deres pædofile profet har EU valgt at frede pædofile. De kommer nu ind under den beskyttelse af diverse seksuelle minoriteter, som Lissabon-traktaten garanterer. (I den endnu gældende traktat fra 2004 er denne beskyttelse udtrykkeligt fjernet).

Forhåbentlig har det danske Folketing blot sovet i timen og overset denne enormt vigtige detalje. Hvis dette er tilfældet er der så sandelig al mulig grund til at tage traktatens ratificering op til fornyet overvejelse med henblik på at ratificeringen trækkes tilbage. Ellers ligger politiets enorme arbejde med at retsforfølge pædofile og efterforske børneporno på internettet simpelthen i ruiner.

Hvis det IKKE er tilfældet; hvis Folketinget fuldt bevidst har accepteret at pædofile skal have samme retsbeskyttelse som bøsser, lesbiske og transvestitter og gud ved hvad iøvrigt, så vil vælgerne sikkert meget gerne vide det!
Lad dette være en opfordring til behjertede folketingsmedlemmer om at rejse en forespørgselsdebat med spørgsmål til den EU-ansvarlige minister om, hvorvidt fredningen af pædofile i Lissabon-traktaten er bevidst.
Heraf kunne der så komme et lovforslag om at Danmark trækker ratifikationen af Lissabon-traktaten tilbage.
Hvem i Folketinget ville vove at stemme imod?
.