december 22, 2008

Kulturel relativisme baner vejen for kristendomsforfølgelse

Kristne sendes tilbage til muslimske lande, til tortur og måske endda død. Men muslimer må opholde sig her. Myndighederne giver efter for aggressive muslimer, som stritter imod og er nødt til at udvises med særligt chartret fly. Det er lettere at deportere forsagte kristne.

Det svenske Migrationsverket har en partisk holdning: "I det gennem-sekulariserede Europa er det at være en kristen en selvforskyldt skade." Det vil sige konvertere til islam, så du behøver ikke at blive myrdet.

Migrationsverkets advokat kaldte grundlæggeren af den palæstinensiske Hamas-bevægelse for "befrielseskæmpe" og sagde bevægelsen var en "befrielsesorganisation". Har islamisterne nogen hold på Migrationsverket? Er der bestikkelsespenge?

Sverige er helt klart ikke længere et kristent land. Men den politiske korrekthed, som ikke vil diskriminere mellem religiøse grupper er absurd, og har gået over til den modsatte yderlighed, forfølgelse af kristendommen. Resultatet er, at vi bliver muslimer i stedet for.

Det er ikke en joke at islam begunstiges på bekostning af kristendommen. Selv om Norge ikke er i Eurabia, er det netop, hvad der sker der. En forsmag på, hvad som er ved at ramme hele EU. I Norge har justitsminister Knut Storberget gjort en fremstød på at tælle blasfemi mod islam som racisme, for - som det hedder - at beskytte religiøse mindretal og det sociale klima. Document.no skriver:

"Demokratiet kan kun være styret af rationelle principper, af præmisser alle kan diskutere, som er universelle, gennemsigtige. Derfor har lovgivningen forladt kristendommen som leverandør af præmisser. Nu har regeringen indført islam og muslimers intolerance som præmissleverandør."

Den norske forslag om at indordne blasfemi mod islam under racismeparagraffen er det hårdeste slag for ytringsfriheden siden et par hundrede år eller deromkring.

Vi skal kæmpe for den europæiske universalisme. Der findes en universel moralsk kompas, som den vestlige kultur følger bedre end nogen anden kultur. Islams moralske kompas peger i den modsatte retning. I islam har ord ligesom i Orwell's nysprog blevet omdefineret. Til eksempel betyder fred underkastelse, mens vi normalt med fred mener at respektere hinandens styrke og ikke forsøge at tvinge andre til at underkaste sig.

Den svenske øvrighed forråder de kristne i muslimske lande. Hvorfor? Jo, fordi kulturrelativismen har ført til at islam og kristendom ligestilles i lovgivningen. En absurd konsekvens er, at forfølgelsen af kristne mærkes i Sverige, hvor tusindvis af kristne står til at blive udvist.

Nu mener jeg ikke, at vi bør modtage al verdens forfulgte, også selv om de er kristne. Man skal ikke være god på bekostning af andre, dem der skal betale regningen over skatten og på andre måder. Alle gode gerninger har en grænse.

dagen dagen dagen

Send en kommentar