maj 22, 2011

Ulovlig indtrængen tages op i Folketinget

Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup reagerer med undren over, at det er lykkedes autonome at besætte den såkaldte Søminegrund på Refshalevej ved Christiania. Peter Skaarup vil derfor rette henvendelse til justitsminister Lars Barfoed (K) for at få ham til at indskærpe overfor Københavns Politi, at de har pligt til at beskytte den private ejendomsret og at stoppe enhver ulovlig indtrængen. 

-Det er i Dansk Folkepartis optik helt uacceptabelt, at en gruppe tilfældige borgere bare kan trænge ind og sætte sig i besiddelse af et område, som de ikke selv ejer eller har ret til at betræde. Det er politiets opgave at sørge for, at borgere i det danske samfund kan have deres private ejendom i fred, også selvom unge lømler forsøger at lokke politiet ud i en konfrontation, siger Peter Skaarup. 

- Det er jo en kendt sag, hvordan Christiania startede; nemlig ved en ulovlig besættelse og hvad det er næste, der skal besættes uden at nogen griber ind? Jeg vil derfor straks rette henvendelse til justitsminister Lars Barfoed (K) for at bede ham indskærpe overfor Københavns Politi, at de har pligt til at rydde Søminegrunden for ulovligt indtrængende hurtigst muligt, siger Peter Skaarup, der ikke kan acceptere, at en gruppe autonome skal have ret til at bestemme, hvad andre skal bruge deres private ejendom til.


Kilde: PRESSEMEDDELELSE fra Christiansborg, søndag den 22. Maj 2011/KE

Spydpigens kommentar: 
Alt dette årelange bøvl om Christiania skyldes politikernes ligegyldighed over for ulovligheder og udsættelse af behørig indsats imod dem. Højesteret kendte Christiania ulovligt i 1976, men efter dommen udtalte Anker Jørgensen og hans partikammerater samt svage og ligeglade borgerlige folketingsmedlemmer sådan noget lignende som: nu har vi hørt højesteret sige, at besættelsen af Christiania er ulovlig, og at besætterne må væk. Men man har ikke sagt hvornår, så indtil videre kan de blive.

Daværende socialdemokrati var inficeret med de afsindige mentalhygiejniske idéer (læs psykolog Eggert Petersens trivselsprogram fra 1969, skrevet som politisk projekt for socialdemokratiet!). Socialrådgiver Eva Gredal var direkte medlem af Landsforeningen for Mentalhygiejne og samarbejdede med foreningens bestyrelse og støttede hvad partiet kaldte "experimentet" Christiania. Hvad dette gik ud på, kom aldrig frem.

"Kommer tid, kommer råd", hedder det godt nok, men i mange sager burde udtalen ændres: "Kommer tid, kommer rod!"