maj 13, 2011

HambroTak for artiklen om Joseph Hambro, der klarede statslån - først til Danmark-Norge efter vor deltagelse i den ulykkelige Napoleonskrig, der endte med statsbankerotten 1813. Da Norge løsrev sig ydede Hambro også statslån til Norge. Nordmænd ærgrede sig nok over renterne, skønt de næppe var anderledes end enhver finansmand vilde sikre sig i betragtning af de store økonomiske risici, der var.

Hambro var Danmark en god mand ligesom flere andre jøder.
I 1830´erne var han med til at få gang i industrien efter statsbankerottens årelange stilstand. Han anlagde en dampmølle på Bodenhoffs Plads på Christianshavm, snart efter en risafskalningsmølle, et skibsbrødsbageri og et salteri. Han var den første i Danmark, der solgte hermetiske levnedsmidler og havde stort salg af flæsk og mel m.m.

Han forlod Danmark i 1840 på grund af landets toldregler. Hans industrier blev overtaget af hans kompagnon, A.N.Hansen og Co., mens bankierforretningerne fortsattes af Schmidt og le Maire. Han efterlod store legater til den jødiske menighed samt til efterladte efter danske handelsmænd.

Hans søn, Carl Joachim, som faderen lod opdrage protestantisk, bosatte sig i London, hvor han oparbejdede et bankierhus. Den Hambroske Bank blev en af de største i London med god forbindelse til Danmark. Den forhandlede statslån til Danmark foranlediget af de sønderjyske krige.
Han oprettede også de hambroske bade- og vaskeanstalter i København til stor glæde for københavnerne i 1800-tallets boligkaserner.

Vi kan i Danmark glæde os over at have haft mange dygtige og dansksindede jøder.

Tak for artiklen om Joseph Hambro, der klarede statslån - først til Danmark-Norge efter vor deltagelse i den ulykkelige Napoleonskrig, der endte med statsbankerotten 1813. Da Norge løsrev sig ydede Hambro også statslån til Norge. Nordmænd ærgrede sig nok over renterne, skønt de næppe var anderledes end enhver finansmand vilde sikre sig i betragtning af de store økonomiske risici, der var.

Hambro var Danmark en god mand ligesom flere andre jøder.
I 1830´erne var han med til at få gang i industrien efter statsbankerottens årelange stilstand. Han anlagde en dampmølle på Bodenhoffs Plads på Christianshavm, snart efter en risafskalningsmølle, et skibsbrødsbageri og et salteri. Han var den første i Danmark, der solgte hermetiske levnedsmidler og havde stort salg af flæsk og mel m.m.

Han forlod Danmark i 1840 på grund af landets toldregler. Hans industrier blev overtaget af hans kompagnon, A.N.Hansen og Co., mens bankierforretningerne fortsattes af Schmidt og le Maire. Han efterlod store legater til den jødiske menighed samt til efterladte efter danske handelsmænd.

Hans søn, Carl Joachim, som faderen lod opdrage protestantisk, bosatte sig i London, hvor han oparbejdede et bankierhus. Den Hambroske Bank blev en af de største i London med god forbindelse til Danmark. Den forhandlede statslån til Danmark foranlediget af de sønderjyske krige.
Han oprettede også de hambroske bade- og vaskeanstalter i København til stor glæde for københavnerne i 1800-tallets boligkaserner.
Vi kan i Danmark glæde os over at have haft mange dygtige og dansksindede jøder.


Fot: Kik ned igennem Hambros Allé til Øresund set fra det gamle 
lyststed "Øregård" i Hellerup.