maj 18, 2011

Mediernes begejstring over "det arabiske forår"


2011-05-14
Henrik Frost, teolog, Vinkelager 8, Vanløse

Det koptiske efterår

Medierne lod sig rive med i naiv øjebliksbegejstring over ”det arabiske forår”.
På det seneste har man igen kunnet læse om et voldsomt muslimsk angreb på de koptiske kristne i Egypten. Og endnu en gang blev resultatet flere døde, endnu flere sårede og en ødelagt kristen kirke.

Angrebet var blot det seneste eksempel i den lange række af muslimske overgreb på det koptiske mindretal i Egypten, og man forstår på den baggrund godt, hvis kopterne sidder mismodigt tilbage og undrer sig over de festende journalister, der i stil med danske Ulla Terkelsen besøgte landet, da det såkaldte arabiske forår tog fart i Egypten.

Ingen kritisk tænkning

Efter helt at have mistet evnen til kritisk tænkning og ædruelige analyser rapporterede en jubeloptimistisk Ulla Terkelsen i dagevis fra den kaotiske situation i Egypten, hvor det eneste, der kunne siges med nogenlunde sikkerhed, var, at Egypten ikke inden for de næste mange år bliver et sekulært demokrati, hvor de ca. 7,5 millioner koptere vil kunne få lov at leve i fred.

Ulla Terkelsen er i den sammenhæng kun én blandt mange, for sammen med hende mistede store dele af de elektroniske medier jordforbindelsen og lod sig rive med af en naiv øjebliksbegejstring og præsenterede derfor danskerne for en række fantastiske fremtidsutopier, som vist kun de færreste tror på i dag.

Suspekte mørkemænd

De få - eksempelvis Farshad Kholghi og Lars Hedegaard - som herhjemme tillod sig at bibeholde et nøgternt og kritisk syn på udviklingen, og som derfor også tillod sig at sætte spørgsmålstegn ved mediernes ubetingede optimisme, blev hurtigt udråbt til suspekte mørkemænd, der sikkert bare ikke undte egypterne noget godt.

Men ser man på f.eks. den undersøgelse, som Pew Research Center's Global Attitude Project lavede i foråret 2010, så kan der ikke være megen tvivl om, at mørkemændene på trods af deres dårlige rygte leverede den virkelighedsnære analyse af situationen, mens Ulla Terkelsen og co., der i en form for journalistisk eufori solede sig i begivenhederne med virkelighedsfjerne fraser om tolerance, dialog og demokrati, står tilbage med et ganske alvorligt forklaringsproblem. Undersøgelsen, som Pew Research Center lavede i april og maj 2010, og som omhandler de muslimske flertalsbefolkningers ønsker til den politiske fremtid i en række muslimsk dominerede lande - heriblandt også Egypten - kan man læse om på centerets hjemmeside www.pewglobal.org.

85 pct. for sharia

Af undersøgelsen fremgår det bl.a.:
at ca. 85 pct. af de egyptiske muslimer ønsker, at islam (sharia) skal have stor indflydelse på den politiske lovgivning i Egypten.
at ca. 84 pct. går ind for, at folk, der forlader islam, skal straffes med døden.
at ca. 82 pct. går ind for, at utroskab skal straffes med stening til døde.
at ca. 77 pct. går ind for, at tyveri og røveri skal straffes med hhv. piskning og håndsafhugning.
at ca. 54 pct. går ind for adskillelse af mænd og kvinder på arbejdspladsen.
at ca. 20 pct. mener, at selvmordsbomber ofte eller til tider kan retfærdiggøres.

Tallene stemmer, som det fremgår, dårligt overens med de lysende fremtidsvisioner for Egypten, som Ulla Terkelsen præsenterede for de danske seere, da euforien omkring det arabiske forår var på sit højeste. Mens tallene til gengæld stemmer bedre overens med de uhyggelige erfaringer, som kopterne kan fortælle om fra deres egyptiske hverdag - i øvrigt sammen med stort set alle andre kristne mindretal i de muslimsk dominerede lande, hvad man kan forvisse sig om ved at læse om de kristne mindretals forhold på f.eks. www.forfulgt.dk.

Sharia følger med

Ikke overraskende følger med den politiske religion islam den religiøse politik sharia, der udstyrer det muslimske samfund med så retfærdig en sag, at det ikke kender til mådehold og grænser i sin magtudfoldelse over for ikke-ligesindede mindretal.

Derom vidner bl.a. det seneste angreb på de koptiske kristne, som må opleve det arabiske forår som alt andet end forårets sikre tilsagn om, at sommeren står for døren - og derom burde Ulla Terkelsen og co. have rapporteret.Illustration: "Nilen", sindbillede på Egypten, bronceafstøbning af romersk marmorgruppe fra 1. årh. efter Kr., der som så mange andre skulpturer i København er betalt af Albertina Legatet. Det blev oprettet af brygger Carl Jacobsen i beundring for Bertel Thorvaldsen, hvis fornavn fejlagtigt oversattes til Alberto på italiensk.