maj 11, 2011

Godhedsindustrien blomstrer.

Otte såkaldte "ensomkommende" flygtningebørn mellem 15 og 18 år, som forventes til den lille Tranåskommune i Småland 1. september får ti personer til sin opvartning, som skal läre dem at lave mad, vaske og göre rent. samt menneskesyn, livsstil, livskundskab og kultursammenstöd.

Kommunen har overladt den praktiske opgave til firmaet "Attendo care"
- Vi är mycket glada över att Attendo har fått förtroendet att driva boende och boendestöd. Attendo har lång erfarenhet av att utveckla omsorgstjänster och driver idag flera transitboenden samt boenden för dem som söker asyl och för dem som redan har fått permanent uppehållstillstånd, säger Omar Elsayed , regional verksamhetschef på Attendo.


Der har tidligere var en kedelig afslöring af nävnte firma i TV 4´s "Kalla fakta" og Svenska Dagbladet 27.4.2008. De skrev bl.a.:

Attendo Care är ett av landets ledande privata vårdföretag inom äldreomsorgen, och omsätter 2,6 miljarder per år. Sammanräknat med de andra två största aktör-erna, Aleris och Carema, driver Attendo Care 188 äldreboenden i Sverige.

Kalla faktas granskning visar att Attendo Care ägs av Augustus i Luxemburg, som i sin tur ägs av riskkapitalbolaget Industri Kapitals fonder på Skatteparadisön Jersey. Ägandekonstruktionen möjliggör att Attendo Cares vinster kan förflyttas obeskattade från Sverige till Jersey.

–I princip kan hela vinsten flyttas utan beskattning med hjälp av ränteavdrag, så kallade räntesnurror, enligt en dom i regeringsrätten från i höstas (d.v.s. 2007). Vi räknar med att 25 miljarder per år försvinner på det här sättet, säger Tomas Algotsson, enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning, som dock inte kan kommentera det enskilda fallet.

Hur stor del av Attendo Cares vinst som hamnar obeskattad på Jersey är oklart och företaget vill inte kommentera uppgiften.

Författaren och journalisten Gunnar Lindstedt som granskat riskkapitalbolag, bland annat Trustor, menar att skatteparadisen är en förklaring till att bolagen kan konkurrera ut de små vårdbolagen.

–Man kan diskutera om det är moraliskt riktigt därför att det är en organiserad form av skatteflykt. Det är deras affärsidé. Det missgynnar de företag som inte har möjlighet att agera globalt, säger han.

Granskningen visar också att Attendo Care har fått 28 anmälningar till Lex Maria (en klagecentral for dårlig sygebehandling o.l.), och att vanvård oftare rapporteras hos Attendo i förhållande till bolagets del i äldreomsorgen.

Svenska Dagbladet sökte igår (d.v.s. 26.4.08) utan framgång Attendo och Industri Kapital för en kommentar. Attendo Cares vd Henrik Borelius och ägare Björn Savén har avböjt att medverka i Kalla fakta.


De flygtningebørn som nylig søgte at voldtage et par piger i en svømmehal i Stockholm kom fra et Attendo Care hjem, hvor personalet efter sigende havde informeret flygtninge"børnene" om, hvordan man opfører sig i en svømmehal.