maj 16, 2011

Gøngefest II

Men også de mere dramatiske begivenheder blev fremmalet for publikum. Svenske dragoner kämpede på livet lös og man sköd med kanon og snaphanegevär. Også den bitre död ved at blive klynget op i et trä i den värgrönne bögeskov, kunde ses, men ikke de rädselsfulde straffe, som også fandt sted. (klik fotos større)