maj 21, 2011

Elendighedsindustrien

Nedenstående er en kommentar på bloggen "Snaphanen" 
http://snaphanen.dk/2011/05/20/svensk-humor/#comment-162883


Här i Sverige talar man inte med invandrare, man talar om invandrare.
Sen vet jo alla att landets snabbast växande industri, "Eländesindustrin" där omsätter miljarder och sysselsätter 10000-tals Gutmench, är avhängiga av undersysselsatte invandrare, analfabeter, traumatiserade unga män där låtsas vara barn, allt i syfte att hålla den egna grytan i kok, mjölka statskassan på kapital och göra personlig karriär inom ett yrkesområde där är totalt skyddad mot kritik och utan ens fundamental ekonomisk redovisning.

Dessutom finns bredvid alla dessa ett helt komplex av forskare, olika navelpillande politiker och annat löst folk som präster, konstnärer eller för den delen inom journalistiken, en kader av elitister där är avhängiga av bevarande av status quo i syfte att i fortsättningen bevara sin födkrok; arbetslösa invandrare där skal "tas om hand".