maj 01, 2011

Statens diskriminering af svenskerne

Det var en torn i öjet på Reinfeldt og hans syv-parti, at Sverigedemokraterne kom ind i Riksdagen. Det måtte for alt i verden stoppes! Reinfeldts regering sluttede overenskomst med Miljöpartiet om indvandringspolititik. Syvpartiet brystede sig og minsandten om ikke Dagens Nyheter 4.3.2011 begejstret refererede den historiske begivenhed: ”Regeringens uppgörelse med Miljöpartiet visar på politiskt ansvarstagande"(Sic!) "SD, i praktiken ett enfrågeparti, har desarmerats politiskt under resten av mandatperioden.”…”Överenskommelsen ska mer ses som en viljeinriktning än konkret färdplan. Men i den ryms också såväl skarpa förslag som politiskt förpliktigande formuleringar. I maj presenteras en utredning om vården för gömda, men redan här skriver partierna sig fast kring de papperslösas rätt till vård och skolgång. Detta har länge varit en viktig fråga för Miljöpartiet och utan denna formulering hade det sannolikt inte blivit någon överenskommelse."
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/historiskt-sa-reinfeldt


Amtsrådet i Örebro tog straks nyheden ad notam og vedtog en udstrakt gratis "vård" - for indvandrere, - gerne illegale, men IKKE for svenskere!!!

Nu bliver det muligt at få gratis behandling og tandlægehjælp i Örebro i Sverige. Den eneste betingelse er, at du ikke ser svensk ud. Det står klart efter at amtsrådet har besluttet, at syge-behandling og tandlægehjælp skal gives på samme vilkår til illegale indvandrere som til asylsøgere.

Ifølge amtsrådets beslutning skal udlændinge som ikke vil vise identitetspapirer få sygebehandling og tandlægehjælp (der ikke kan opsættes) til samme patientafgifter som asylsøgere. Asylansøgere betaler en symbolsk patientafgift på nogle tiere og i mange tilfælde er behandlingen helt gratis. For tandlægehjælp, som kan koste etniske svenskere titusindevis kroner, betaler indvandrerne bare en fastafgift på 50 kr. per besøg – og alle materialer er gratis. Sverigedemokraterne tog som eneste parti forbehold imod beslutningen, da de mente, at lovændringen kan få endnu flere mennesker til at søge til Sverige for at få gratis behandling.

Formelt gælder forandringen bare illegale indvandrere, men i praksis indbefatter den alle mennesker med ikke vesterlandsk sprog og udseende. At nogen er papirløs er jo umuligt at kontrollere. Forandringen træder i kraft den 1. juli.

Læs også artiklen: http://snaphanen.dk/2011/03/06/s%C3%B8ndagskronik-khadaffisyndromet/