maj 18, 2011

Det stadigt afviste spørgsmål

Hva innvandringen koster Norge

Jeg vil tro at NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) vil kunne svare best på dette.
Kjenner ikke til noen undersøkelse, men legger ved artikkel publisert på NHOs egne nettsider:http://www.nho.no/article23322.html
Noen politikere i Norge har gjennom en årrekke etterlyst et innvandrerregnskap. Dette har blitt avfeid gang på gang av flertallet på Stortinget. Per i dag er det vel ingen som med nøyaktighet vet hva dette koster, men det er på de rene å tro at i tillegg til utgifter til asylmottak, sosialhjelp og andre trygdeutbetalinger, kommer utgifter til alt som har med kriminalitet å gjøre - etterforskning, rettsoppgjør og soninger i fengsler. Behandling av voldsoffer, sykehusopphold, psykologer, forsikring, terrorbekjempelse, ekstra vakthold på flyplasser osv. osv. osv. osv.........innvandrere som har systemer for trygdejuks, skatteundragelser, boligpriser som går til værs pga masseinnvandringen, høye strømpriser pga masseinnvandringen, infrastruktur som knekker sammen osv. Jeg stopper der.
Les også vedlegget (pdf-filen). Bladet Kapital skrev i 1989 at i løpet av svært få år, kostet innvandringen én milliard per fremmed.
Les også "Innvandrere på trygdetoppen": http://www.fmi.as/component/content/article/240
Mh
FMI
Bjørnar Røyset