maj 02, 2011

Bin Ladens svigerinde

Carmen, som har skrevet nedenstående svenske tekst, hørte som iransk schweizer til den vestligt påvirkede del af den muslimske verden og voksede op i Genéve. I USA forelskede hun sig i en studiekammerat, en ung saudiaraber, uden det fjerneste kendskab til det inskrænkede og hårdt kontrollerede liv, som - trods veluddannelse og velståenhed - ventede hende i Saudiarabien.

Hun holdt ud i fjorten år, fik tre døtre og kæmpede for at opnå frihed for sig og sine piger ved at afslutte ægteskabet og komme ud af landet. Det lykkedes. Den 11. september 2001 var hun og pigerne i Schweiz, da en telefonopringning fra New York for alvor skulde chockere hende: World Trade Center, Pentagon....!

Carmen var gift bin Laden. Her fortæller hun selv i sin bog "En gyllene bur" (= Et gyldent bur. Original titel: Inside the Kingdom: My life in Saudi Arabia):

Usama bin Ladin är min man Yeslams lillebror. Yeslam har många bröder och när jag bodde i Saudiarabien var Usama bara en avlägsen bekant. På den tiden var han fortfarande en helt ung man - men hade redan utvecklat en rejäl pondus. Han var reslig och barsk och hans rabiata gudfruktighet uppfattades som skrämmande också av familjens mer religiösa medlemmer.

Under de år som jag levde med klanen bin Ladin i Saudiarabien kom Usama att bli själva symbolen för allt som jag fann frånstötande i detta ogenomträngliga och ogästvänliga land - de dogmastiska värderingar som styrde allas våra liv, saudiarabiernas arrogans, högmod och deras bristande respekt för människor som inte delade deras uppfattning. Det var saudiarabernas förakt för utomstående och deras orubbligt ortodoxa åsikter som sporrade mig att under fjorton års tid kämpa för att ge mina barn ett liv i den fria världen.

I min kamp att bryta banden med Saudiarabien började jag samla uppgifter om klanen bin Ladin. Jag så hur Usama blev allt mäktigare och ryktbarare och förlorade sig i sitt blodtörstiga raseri mot USA från sitt näste i Afghanistan.

Usama var en krigsherre som stödde rebellerna i Afghanistan i kampen mot den sovjetiska ockupationsmakten. När Sovjet lämnade Afghanistan återvände Usama till Saudiarabien. Redan då var han en hjälte i många människors ögon.

När Irak invaderade Kuwait 1990 blev Usama ursinnig över att amerikanska styrkor kanske skulle använda Saudiarabien som militär bas. Han vände sig till den saudiarabiske kungen Fahd för att ställa sina afghanska krigare til förfogande i kampen mot Saddam Hussein. Några av de mere religiösa prinsarna tyckte att hans förslag hade vissa fördelar men kung Fahd sade nej.

Usama började nu framföra oförblommerade beskyllningar mot den saudiarabiska kungafamiljens korrupta leverne och moraliska förfall och mot amerikanerna som försvarade dem. Til sist blev Usama tvungen att lämna Saudiarabien. Han tog sin tillflykt till Sudan, där hans läger med beväpnade män skyddades av stridsvagnar. Därefter återvände han til Afghanistan.


Obs: Försättas i nästa inlägg.