maj 21, 2011

Psalmedigteren i vor tid

”Uriasposten” har fejret sin datters konfirmation (http://www.uriasposten.net/archives/25436/trackback) og har ved den lejlighed måttet synge med på en socialistisk psalme af præsten Hans Anker Jørgensen (HAJ). Han var tidligere først VS´er, efter hvad han selv har fortalt, men konverterede til SF – efter sigende efter et råd fra biskop Ole Bertelsen for lettere at kunne blive godtaget som præst. Stillingen ved Allehelgens Kirke på Amager havde været opslået to gange uden resultat. Den 3. gang anbefaledes Hans Anker Jørgensen af nævnte biskop. Således lykkedes det. Ole Bertelsen var jo selv rød.

HAJ tog sin cand.theol.examen midt i 70´erne, da Karl Marx-idéerne havde fået godt fodfæste på universitetet og de kvindelige studerende krævede et ”Moder Vor” i stedet for ”Fader Vor”. (Læs tidligere artikel her på bloggen om Folkekirkens marxistiske udvikling).

HAJ tegnede organisationen ”Kristne for Socialisme” med ca. 2-300 medlemmer og havde et nært samarbejde med præsten Hans Nebel og hans ”Åbne Kirkegruppe” ved Vanløse Kirke, hvor man holdt politiske foredrag. HAJ udbredte også socialisme på Bibelskolen og på store og små kirkedage etc. Ved Kirkedagene i Aalborg 1980 stod han i”Kristne for Socialismes” missionsbod. Da præsten Birte Andersen i 1983 havde holdt en juleprædiken med politisk propaganda, plakater og flyveblade i Lundehuskirken, bakkede han hende op og holdt en brandtale på MF Erhard Jacobsens vælgermøde i sognet, eftersom denne havde kritiseret Birte Andersens julearrangementet.

Eftersom ”Familieværnet”, der kæmpede for ”kernefamilien” angreb den marxistiske kirke, svarede han igen i sit kirkeblad og hævdede frækt væk, at han havde inviteret Familieværnet til et debatmøde.
Invitationen kom aldrig frem!

Haj forsøgte at modernisere gudstjenesten lidt, f.eks. med guitarspil, og nogle af hans psalmer findes nu i psalmebogen.

HAJ var også engageret i miljøproblemerne og i den Kolde Krigs røde fredspropaganda. Senere som præst ved Tingbjerg Kirke gav han anledning til en klage til kirkeminister Mette Madsen for at have undladt at bede kirkebønnen og for at have valgt sangen om Jens Vejmand.


Her ved konfirmationen var det psalmen ‘Du, som gir os liv og gør os glade‘ (DDS 369). I det fjerde vers skriver HAJ: »I kan ikke tjene Gud og Fanden, I må vælge…
Ganske morsomt i betragtning af at han selv tjener to herrer: Karl Marx og Vorherre. Ligesom biskop Ole Bertelsen og nu Keld Holm gør det. Denne særer troskombination gav anledning til en demonstration i Vor Frue Kirke imod biskop Ole Bertelsen under en præstevielse.