maj 22, 2011

Har vi overhovedet religionsfrihed?

Dansk Folkepartis Martin Henriksen har i dag (19/5) rejst en forespørgselsdebat i Folketinget om det stigende pres på religionsfriheden, som visse muslimske grupper står bag. Debatten er blandt andet rejst på baggrund af chikane mod danske jøder, kristne indvandrere, konvertitter og ikke-troende. Flere medier har i 2011 beskrevet hvordan flere personer og grupper udsættes for chikane, vold og trusler i bestemte områder på grund af deres religiøse overbevisning eller mangel på samme.

- Det er dybt forkasteligt. Vi ser desværre, at der for eksempel i og omkring ghettoområder foregår grov chikane rettet mod blandt andet jøder og kristne. Det er dybt problematisk, og vi håber, at dagens debat munder ud i en klar afstandtagen fra Folketingets side, og at regeringen bliver forpligtiget til løbende at rapportere om udviklingen til Folketinget, siger Martin Henriksen.


Kilde: pressemeddelelse fra DF, Christiansborg, torsdag den 19. maj 2011


- - - - - - - - - - - - - - -


Hollandske jøder mere og mere angste: Sammenligner nutiden med optakten til 2. Verdenskrig