maj 22, 2011

Obamas kropssprog

Fra Johny Noers hjemmeside 22.5.2011

EN STATSMAND. Pressens kommentarer er, at Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, talte som en statsmand, da han forleden foran de globale medier berettede om hans timelige samtale med US-præsident, Barak Obama. Tre punkter gjorde Israels premierminister klar. 1) Der bliver IKKE nogen tilbagetrækning af Israels landområde til de gamle 67-grænser, 2) Der bliver IKKE tale om nogen tilbagevenden af de arabiske børne- og oldebørn, som flygtede fra landet i 1948. 3) Og der bliver IKKE forhandlet med terrororganisationen Hamas, som fortsat erklærer, at ’Israel skal udslettes’. 

Medens Netanyahu talte, fangede medierne billeder af Obama, der lyttede. De noterede sig præsidentens ’kropssprog’, som viste, at han ønskede Netanyahu hen, hvor peberet… Israels premierminister bragte Skriftens ord i erindring: ”Mod dit folk udtænker de snedige planer og lægger råd op mod dem, Du værner. De siger: Lad os udslette dem som folk, så Israels navn ikke nævnes mere…” (Salme 83:5). Her gengiver den bibelske salmist, hvad terrororganisationen Hamas har på sit program, hvis det lykkes den at danne en palæstinensisk ’enhedsregering’, der skal styre en fremtidig palæstinensisk stat midt i Israel. ”Israels navn skal slettes af folkenes tal,” hedder det i Hamas-ideologien. ”Det jødiske folk skal udslettes!” – Den Hellige Skrift er ikke venlig sindet over for en sådan fjendsk holdning mod Israel. Teksten fortsætter: ”Fordi de siger: Guds græsgange tager vi i eje, så lad dem blive som kugletidsler – som strå, der flyver for vinden (v.14). Billedet er kendt fra ørkenen, hvor sandstorme fanger strå og tidsler og ruller dem sammen og jager dem i vilde flugtskarer over ørkensandet. Det er den skæbne, som af Skriften udtales over dem, der ønsker Israels navn slettet af Mellemøstens landkort.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Spydpigens kommentar:
Propaganda er noget sært noget. Den kan være næsten usynlig, men alligevel påvirke. Den påvirker tilmed dem, der stritter imod. Som dråben, der huler stenen. Mange føler sig usikre angående de jødisk/islamiske problemer og har kun vage holdninger, tit beroende på, at de ikke har tilstrækkelig kendkab til jøder og Israel, eller til arabere og islam og til de politiske skaktræk i Mellemøsten.
Men selv de mennesker, der synes, at begge parter er lige slemme, må kunde indse, at staten Israel er det eneste demokrati i Mellemøsten og dermed Vestens yderste bastion mod barbarisk mentalitet mod øst. Hvis man anser jøder og muhammedanere for lige onde, bør man nok kikke på begge religioners love og livsstil og vælge det mindste af to onder: Jøder slår ikke folk ihjel, fordi de har en anden mening, eller fordi de har overtrådt nogle moralske regler, ja selv ikke hvis de har begået grov kriminalitet
Jøderne er generelt set et velbegavet folk, der har bidraget adskilligt til menneskehedens vel i form af videnskab og litteratur m.m.

Hvad kan vi vente os af islam?