maj 26, 2011

Svenske massemediers snuskede smæderier

Kongeslottet i Stockholm bliver sat i stand for tiden, og man søger at
finde frem til, hvilke farver pudset oprindeligt havde. Det er en flot
bygning og fint skal det være.

Udadtil!

Kongen derinde i Tessins store sale er afholdt af folket, men svines til af
journalisters gemene og lavpandede landsbysladder.
Sveriges republikanere undser sig ikke fra at forsøge at grave ting frem, som
kan bruges til smudskastning, hvad enten det er sandt eller løgn. Men prøv
bare at bilde os ind at "folkevalgte" præsidenter er bedre end andre
regenter!!!Illustration:
Et vægmaleri i Bremens Rådhuskælder viser sladrekællinger i fuld gang.