maj 20, 2011

Andre i islamisk snigkrig

http://frontpagemag.com/2011/05/03/islam%E2%80%99s-christian-scapegoats-2/2/


MANDAG DEN 16. MAJ 2011

ISLAM’S KRISTNE SYNDEBUKKE

Raymond Ibrahim

Efter at have nævnt den form for overgreb som kristne i Pakistan lider under - herunder at blive dræbt med "blasfemi" love, konstant "generet og krænket på gaderne af grupper af unge muslimer," gemt væk, og gjort fattige af regeringen - minder en frisk FOX NEWS rapport os om at forfølgelse af kristne bliver yderligere forstærket af anti-amerikanismen.
Livet på en hvilken som helst dag for Pakistans kristne er vanskeligt. Men medlemmer af Pakistans kristne samfund siger nu, at de bliver forfulgt på grund af U.S. drone angrebene mod islamiske militante der skjuler sig i grænseområderne til Afghanistan. Det kristne mindretal der udgør en procent af landets 170 millioner indbyggere siger, at fordi deres tro kædes sammen med Amerika er de målet for muslimerne.

Når Amerika foretager et droneangreb kommer de og giver os skylden siger Faisal Massi, en 25 årig studerende fra Sau kvarteret, en kristen koloni i Islamabad. De tror vi tilhører Amerika. Det er en naiv mentalitet.
Ikke blot er det virkelig en "simpel mentalitet" - muslimsk tradition holder ved at "Alle vantro er en religion" - det er også en belejlig mentalitet, hvormed muslimerne kan hævne sig på den "stærke vantro" (det "kristne" Vesten) ved at angribe den "svage vantro" (de kristne minoriteter der lever under Islam.)


Der er rigtig mange eksempler på denne holdning: For år tilbage dømte Pave Benedikt Islam meget lidt flatterende ved at henvise til historien, og anti-kristne opstande brød ud, kirker blev brændt, og en nonne blev myrdet i Somalia; for nogle uger siden, da en skør præst brændte en Koran i Florida, blev dusinvis af FN hjælpearbejdere dræbt af muslimer i Afghanistan, herunder halshugninger.

Se på Irak: De forfulgte kristne er blevet målet, delvist "over deres religiøse bånd til Vesten." Selv Sangrebet sidste år mod en kirke i Bagdad, hvor over 50 kristne blev slagtet, var en "gengældelse" for nogle helt absurde påstande mod den Koptiske kirke; de al-Queda forbundne gerningsmænd gik så langt som til at true alle kristne rundt om i verden som "lovlige mål for mujahedeen (hellige krigere) hvor end I kan nå dem." (Dristigt som det lyder, er klausulen "hvor I end kan nå dem" en påmindelse om at det er den Islamiske verdens sårbare kristne der fortsat vil være målet).

Dette fænomen - at angribe en gruppe kristne som svar på en anden - har rod i Islamisk lov. Omars Pagt, en grundlære for Islams behandling af dhimmier (det vil sige ikke-muslimer der nægter at konvertere efter deres land er blevet indtaget af Islam) tydeliggør det. Konsekvenserne ved at bryde nogle af de ydmygende og nedværdigende bestemmelser kristne skal acceptere for at få en vis grad af sikkerhed i den muslimske stat var barsk:
"Hvis vi på nogen måde krænker disse foranstaltninger ....bryder vi vor pagt, og vi bliver skyldige i straffene for ulydighed og frafald"
- straffe der omfatter at blive gjort til slave, voldtægt og døden. Ydermere berører det enkeltes individs handlinger hele gruppen: Alle er under truslen for at sikre,at alle opfører sig ordentligt. Som Mark Durie påpeger,
Selv et fejltrin af et enkelt dhimmi individ kunne resultere i at  jihad blev påført hele samfundet. Muslimske jurister har tydeliggjort dette princip, for eksempel juristen al-Murtada fra Yemen der skrev at "Aftalen vil blive annulleret hvis alle eller nogle af dem bryder den," og al-Maghili fra Marokko lærte, "Den kendsgerning at et enkelt individ (eller en gruppe) blandt dem har brudt en regel er tilstrækkelig til det overføres på dem alle." (The Third Choice side 160).
Som en følge heraf blev 22 kristnes hjem sat i flammer under råbene "Allahu Akbar" da en kristen mand i Egypten blev anklaget for at komme sammen med en muslimsk kvinde. For nogle dage siden, da muslimerne kom med falske anklager mod en kopter, blev en kristen slået ihjel og ti kom på hospitalet, en ældre kvinde blev smidt ud fra hendes balkon på 2. sal, kristne hjem, butikker, marker og kvæg blev plyndret og sat i flammer - under råbene "Allahu Akbar" ifølge en rapport der passende har titlen "Kollektiv straf af egyptiske kristne."

Således, mens verden bliver mindre - og mens muslimerne fortsætter med at kæde Vesten og Kristendommen sammen - vil grundene til at forfølge Islams kristne øges: Etnicitet og geografi spiller ikke længere nogen rolle; blot det at dele samme religion, gør alle "kristne" skyldige overfor hinanden. En dhimmi er en dhimmi er en dhimmi. Og hvis det er mere belejligt at straffe den muslimske verdens forsvarsløse kristne som modsvar til Vesten - så helt i orden - selvom disse kristne intet har med sagen at gøre, eller intet aner om den.

Raymond IbrahimNogle dør i åben krig mod en synlig fjende

Andre i en islamisk snigkrig med vore politikeres godtykke (?)!