november 12, 2010

Noter om navne bag hexejagten

(se gårsdagens blogindlæg)

Per Marquard Otzen
blev knyttet til Information i 1967, samt til Ekstrabladet og TV-avisens grafiske tegnestue. Efter et indre opgør på Ekstrabladet 1972, blev han igen ansat på Information fra 1973. Han leverede desuden tegninger til ”Unge Pædagoger”, Venstresocialisternes ”VS.Bulletin” og ”Boycot EF.Bladet”.

Roald Als
fik foden indenfor i Landforeningen for Mentalhygiejne og blev knyttet til tidsskriftet ”Alkohol Debat”. Han samarbejdede med Frode Muldkjær, som var meget aktiv for den mentalhygiejniske forening BRIS (= Børns Rettigheder I Samfundet), der ved skriverier og aktioner skulle gennemtrumfe Mentalhygiejnens hovedformål: at børnene tidligt skulle fjernes fra forældrene for at opdrages af særlige ”experter”. Man opfordrede i skrifter andres börn til at löbe hjemmefra. Han tegnede forsiden til pjecen ”Nej til Bank”, som Frode Muldkjær lavede i sin kampagne mod forældres påståede (og opreklamerede) vold mod børn sammen med Per Drustrup Larsen og LoneHedelund. Billedet viste en mor, som tildelte sin sønneke en rungende ørfigen..

Niels Houkjær,
f. 1946, er præstesøn fra Skælskør og blev knyttet til Kristeligt Dagblad i 1976. I en artikel fra 4.3.1977 gik han ind for Solvognsmanden Nils Vests PLO-film fra Statens Filmcentral ”Et undertrykt folk har altid ret”, hvor man så PLO´s militære exercits af børnesoldater. Filmen blev vist på landets biblioteker o.l. MF Arne Melchior fra Centrumdemokratiet angreb den for urigtige oplysninger, og den blev vistnok ændret på visse punkter. I en senere artikel kalder Houkjær Statens Filmcentral for en ”forbilledlig institution”, skønt den - ligesom DR – også virkede som en propagandacentral.

Under den megen narkodebat i 7o´erne bragte Houkjær en artikel om den tjekkiske psykiater Stanislav Grof og hans bog "Realms of the Human Unconscious: Observations from LSD Research1" (på svensk: "Människans okända världar. Utforskning av det omedvetna genom LSD-terapi"). Artiklen var vistnok inspireret af et DR-program. I Danmark gik psykiater Geert Jørgensen ind for LSD som behandlingsmiddel, hvilket gjorde at datidens narkonysgerrige unge undertiden anså det for ufarligt at indtage.

Lars Bonnevie
var med i redaktionen af ”Digte er våben”, Forlaget Demos, sammen med Carita Nystrøm og Vagn Søndergård. Han var medlem i DKP og boganmelder på Land & Folk, men var en af de 9 oprørere mod DKP 1982 og udmeldte sig, hvorfor han i Bent Jensens bog om ”Stalinismens Fascination” 1984 står angivet som ”fhv. kommunist”
Han skrev under på Arne Herløv Petersens sovjetvenlige fredsappel.