november 01, 2010

Invasive arter


Der har været en del tale om invasive arter i det danske miljø hen over sommeren. Der findes adskillige af dem, men jeg vil nøjes med et par eksempler. Man skal lige vide, at invasive arter udgør en trussel mod den flora og fauna, der er naturligt hjemmehørende i et område.

Bjørnekloen er nu blevet så farlig, at den truer med helt at overtage, hvorfor enhver er blevet pålagt at fjerne arten med hård hånd, hvor man træffer på den. Jægerne har fået besked på, at de skal skyde og dræbe, hver gang de i naturen får øje på et vildsvin, fordi disse kan true hele den danske svineproduktion med sygdomme.


Så er det, man kommer til at spekulere på, om invasive arter, der aldrig har været tiltænkt vor verdensdel, og som aldrig hverken kan eller skal tilpasses et andet område, kun omfatter dyr og planter?


Poul Berg