november 21, 2010

Kan svenskar lära demokrati?

När den svenska socialdemokratin vid valet 2002 såg, att de mistade makt, medan Sverigedemokraterna vann terräng bestämde de sig för en ny strategi. Man skulle göra ett nätverk ut över hela landet med ett center i varje stad, där man skulle informera befolkning om, vad demokrati var, ty befolkningen hade tydligen inte förstått det.

I Ljungby anställde kommunfullmäktiga en person på heltid, som skulle motarbeta ”rasism och främlingsfientlighet”. Den anställda skulle bl.a. söka upp ungdomar som riskerade att hamna i ”främlingsfientliga rörelser”.

Eftersom den massive politiska indoktrinering som förekommer i skolorna i hela landet, där elever får lära sig att ringakta den svenska kulturen, landets historia etc. tydligen inte var tillräcklig, kunde skolledningen kopplas in och förklara vad demokrati innebär. Indoktrineringsmannen i Ljungby skulle kosta kommunen 450 000 kr.

I Älmhult upprättade man en ”demokratiförberedelse” (sic!)

Ordförande Stefan Jönsson var naturligtvis socialdemokrat, för endast socialdemokratin vet vad demokrati är och gör något. Han kundgjorde, att man skulle koncentrera sig om ”lika värde och lokaldemokrati”. Det skulle ”byggas upp nerifrån och upp” börjande med de ”små barnen och uppåt”.

”För att känna barnens önskan skulle politikerna prata demokrati på skolorna och höra hur barnen ville ha det? Det var viktigt, att de var med att påverka deras miljö och lära att det går att påverka.

Har man hört de tonerna förut? Var det från pionérsystemet i Sovjet? Från Maos lilla röda? Eller från fyrtiotalisterna indoktrinering: ”barnen skal lära att vara kritiska”! – mot allt – utom mot socialismen.