november 02, 2010

Det kan inte vara rätt

Kvinnliga jurister drabbas ibland av hot, riktat mot dem som domare eller åklagare. Inte så konstigt.
Om man kommer från en "kultur", där kvinnor är annan rangs människor, som först och främst värderas som mannens egendom och inte värdesättas för deras kunskaper och duktighet, så måste det vara nästen outhärdligt att bliva dömt till fängelse av vederbörliga.
Domaren Monica Nebelius vid Malmö tingsrätt utsattas för så svåra hot, att hon valde att hoppa av saken i fråga. Också åklagare Ulrika Rogland fick be om polisskydd efter hot.


Tidigare har chefsåklagare Barbro Jönsson i Trolhättan varit utsatt för bombhot.


De kunde väl också gömma sig i en burka!

Kilde: Världen idag 11.10.2010.