november 29, 2010

Horribel skandale i det svenske forsvar!

Onsdag den 24.november 2010 blev mange svenskere forbløffede – for ikke at sige oprørte – over, hvad de så og hørte i nyhedsprogrammet på TV 4.
Asylsøgende afghanere havde deltaget i Forsvarsmagtens træningsøvelser for svenske soldater, der skulde sendes til Afghanistan. Der nævntes tal på 60 afghanere, hvoraf 40 Notabene var uden opholdstilladelse, altså illegale. Abdul Nabi Komaki fortalte, at han ventede på den udvisning, Migrationsværket havde besluttet, men det hindrede ham ikke i at tage timearbejde hos forsvarsværket fra den 8/11 til den 12/11, uden at de vidste, at han samtidigt var eftersøgt af politiet.

I udsendelsen omtaltes sagen som, at forsvarsværket havde udnyttet afhanerne. Selv forklarede de, at det indebar en stor risiko for dem at blive set offentligt, og at de havde taget dette arbejde for at hjælpe deres land og/eller for at opnå større chance for at få asyl i Sverige,

Forsvarsværket lagde hele skylden på Svea Livgarde. Forsvarsministeriet var naturligvis overrasket: man forventede, at forsvarsværket overholdt reglerne, bl.a. at man kun kunde deltage i forsvarsværkets træning, hvis man var svensk statsborger og havde underkastet sig en nøje undersøgelse.


Efter TV 4´s afsløringer kom der flere avisartikler med overskrifter som ”Fler utvisningshotade jobbar åt førsvaret”, ”Efterlyst trænade svenska førsvaret”, ”Førsvaret anser att kraven fylldes” o.l. Men helst førsøgte man at mørkelægge sagen og lægge vægten på, at forsvaret havde udnyttet asylsøgende afghanere. Rigsdagsmand Tomas Eneroth (S) havde på TV udtalt: at hvis det havde været systematisk udnyttelse af asylsøgende, så var det uacceptabelt.

Forsvarsminister Sten Tolgfors har nu indkaldt Svea Livgarde til ministeriet, så de kan gøre rede for deres brud på forsvarsmagtens regler og udlændingeloven.


Åbenbart tænkte ingen på, hvorvidt afghaneres medvirken i træningsøvelserne kunde rumme nogen risiko for de soldater, der skal sendes til Afghanistan.

Selvom de pågældende afghanere måske er de mest hæderlige og rare mennesker, kommer man ikke uden om, at de kommer fra et land, hvis herskende religion tillader, at de må lyve og føre falsk tale over for enhver ikke-muslim. Og da man jo ikke udenpå folk kan se, hvad de indeholder, så må man desværre – ikke mindst i forsvaret – tage de fornødne forholdsregler.

Sverige er dog et håbløst naivt land.