november 03, 2010

IRAKER, IKKE NORDMANN!

En nordmand går her i rette med den i massemedierne sædvanlige manipulering med de etniske forhold. En fremmed, der bosætter sig i et andet land, får selvsagt ikke en ny fortid med nye rødder i det nye land. Det er ikke bare noget vrøvl, men det er uhæderlig journalistik, eftersom denne form for manipulering gerne har til formål at smøre indvandrerens uærlighed eller kriminalitet af på nordmændene.

Åpent brev
Til Dagsnyttredaksjonen i NRK (Norges Radio)

I forbindelse med oppslaget i Dagsrevyen den 26.10 og 27.10.2010 om en irakisk mann med norsk statsborgerskap som var arrestert i Irak av amerikanske styrker, bruker dere nesten hele tiden betegnelsen "nordmann" om denne personen.
Hvorfor gjør dere dette?
Er det for at dere ikke vet bedre, eller er det for å provosere oss nordmenn?
Lever ikke mannen bra med sin etniske tilhørighet, eller er det for ham og dere en skam å være iraker?

Er det ukjent for dere at begrepet nordmenn er navnet på et folk, en nasjon, som har bebodd dette landet gjennom mange tusen år? Er det ukjent for dere at tildelt statsborgerskap ikke gir etnisk tilhørighet til noen ny folkegruppe, men at et menneske beholder sin etnisitet hele livet?
Det finnes en minoritetsgruppe med historisk tilhørighet til Norge, det er samene. Norske myndigheter forsøkte tidligere å gjøre disse til nordmenn. Dette var mislykket og feil. Samene har idag sitt eget Sameting, eget flagg og nasjonaldag og er stolt av sin etniske tilhørighet og identitet som samer.

Det å tilhøre et folk - en nasjon - gir menneskene i gruppen en identitet, en tilhørighet med de man føler en har noe felles med.
Det er nordmenns identitet og felleskapsfølelse dere stadig tråkker på, og det synes som dere elsker å tråkke på det som er vårt. Vi er i ferd med å miste vårt land, og nå står vi som nasjon og vår nasjonale identitet for hugg. Vår nasjonalstat skal ofres for globalistenes og Jonas G. Støres "store vi"!

I disse dager har det vært mye snakk om menneskers verdighet. Kronprinsparet og andre legger ansiktene i dype folder og snakker varmt om verdighet. Dere i NRK fører dette videre til torgs med påklistrete troverdige miner. Men vær klar over at for den delen av nordmennene som er glade i fedrelandet så er det å tråkke på vår identitet det samme som å krenke vår verdighet. Kan hende er det nettopp det dere ønsker? Dette selv om også vi må betale en rådyr NRK-lisens for at dere kan få stikke inn noen personlige synspunkter når det passer seg slik. Og ikke sjelden passer det!

Kan nevne NRK-reporteren som la sin elsk på uttrykket "Ola og Kari", men med å forvrenge det til Ali og Kari.

Jeg nevner også at i stedet for å bruke et partinavn som står for en politikk som dere tydeligvis misliker, så bruker dere heller uttrykk som "innvandrerfiendtlig", "høyreekstrem", "høyrepopulistisk" og annet som dere kan klebe på slike som dere ikke liker.
Sånt kaller jeg dumt og barnslig!
Mange gjennomskuer dere!

I deres ordbok finnes tydeligvis ikke uttrykk som venstreekstrem, venstrepopulistisk og lignende. Men jeg kan forsikre dere om at nazismen som en sosialistisk galskap tilhører den politiske venstresiden sammen med annen sosialistisk galskap som f.eks. kommunismen. Jeg kan bare gratulere de som føler seg truffet!

6983 Kvammen 27.10.2010

Norvald Aasen