november 10, 2010

Ud med de mange grove kriminelle fremmede

Schweiz stemmer om “udvisningsinitiativet” d. 28.11.2010.

Initiativteksten lyder: Forbundsrepublikkens forfatning 18 April 1999 ændres således:
Artikel 121, stk 3-63: De (udlændingene) mister uanset deres indvandrerstatus og opholdsret såvel som alle juridiske rettigheder til at bo i Schweiz, hvis de: Dømmes for forsætlig drab, voldtægt eller andre alvorlige seksuelle lovovertrædelser eller på grund af en anden voldelig kriminalitet, såsom røverier, menneskehandel, narkotikahandel eller indbrud, ellerb. hvis de uretmæssigt misbruger sociale ydelser eller social velfærd.
4 Lovgiverne beskriver de områder, der er nævnt i punkt 3 i nærmere detaljer.
5 De udenlandske statsborgere, der forbryder sig mod punkt 3 og 4, og mister deres ret til ophold og alle juridiske rettigheder i Schweiz, skal af den kompetente myndighed pålægges udvisning fra Schweiz og forbud mod indrejse i fra 5 – 15 år. Ved gentagelsestilfælde skal ind- rejseforbuddet sættes til 20 år.
6 Enhver, der ikke respekterer forbuddet mod indrejse eller på anden måde rejser ulovligt ind i Schweiz udsættes for retsforfølgning. Lovgiverne vedtager de nødvendige sanktioner.

Baggrund: I 2009 var 70.2 af alle indsatte i schweiziske fængsler udlændinge. Deres andel af forbrydelserne var: Menneskehandel 91 %, voldtægt 62 %, drab 59 %, indbrudtyveri 57 %, frihedsberøvelse, bortførelse 56 %, svær legemsbeskadigelse 54 %. (fra Snaphanens oversættelse)