november 19, 2010

Børns Vilkår

Ekstrabladet har haft fat i Børns Vilkårs indsamlinger som åbenbart ikke er helt fine i kanten.

http://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/article1454255.ece

Læs også: http://www.bornsvilkar.dk/NewsArchive/2010/11/Saadan-samler-vi-penge-ind.aspx

Børns Vilkår har rødder i den ideologi, som Landsfor-eningen for Menta-hygiejne forfægtede og hvis hovedformål var, at børn ikke skulde opdrages af forældre, men af ”experter”. Man oprettede en slags underafdeling i Mentalhygiejnens kontorlokaler under navn af BRIS = Børns Rettigheder I Samfundet. De gjorde sig hurtigt bekendt ved propaganda mod forældre bl.a. gennem tryksager, der opfordrede børn til at løbe hjemmefra og

tilslutte sig oprør mod de voksne f.eks. i Børnemagt. Disse aktiviteter gjorde at bogstaverne i BRIS blev tolket som BarneRov I Samfundet.

En af de mest ivrige var journalist Frode Muldkjær i Vendsyssel, som i 1977 arrangerede et såkaldt ”tribunal” i Ballerup angående (forældres) ”Vold mod Børn” 1976. I forbindelse hermed udgav han bogen ”Med børn skal man land bygge” samt oprettede et støttefond for BRIS , kaldet ”Børns Vilkår”. Ikke overraskende var hovedparten af fondets sponsorer rekrutteret fra den yderste venstrefløjs VS´ere til ind i Radikal Venstre (Tidsskriftet AKTION nr. 5/1977 bragte navnene).

I tidsskriftet AKTION nr. 11 i 1978 opremses endnu

flere, i alt 33 personer i Børns Vilkår, stadig af samme politiske kaliber.

BRIS havde gennem sine udemokratiske metoder ved at gå bag om forældres rygge pådraget sig et kedeligt rygte, hvilket vel var grunden til at man til sidst lukkede foreningen, - eller også var det et resultat af, at Moderforeningen, Landsforeningen for Mentalhygiejne ophørte efter rigsrevisionens indgriben og afsløringer.

Man overlod til ”Børns Vilkår” at gå videre med arbejdet. Om det stadig er i BRIS´s ånd, ved jeg ikke. Det kunde Ekstrabladet passende undersøge ved lejlighed.

Kilde: Tidsskriftet AKTION nr. 5/1977 og nr. 11/1978