november 14, 2010

EU´s krav om pressövervakning

I går fortalte EU-parlamentariker Anna Rosbach i en pressemeddelelse om EU´s store udgifter til journalistinformation og stillede sig meget tvivlende til, om denne information kunde väre objektiv, eftersom EU i sig selv er et politisk projekt.

Hendes tvivl er fuldt ud berettiget. Her er en svensk artikel fra 1995 - det år, hvor man for fuld gas gik i gang med at virkeliggöre idéerne i 70´ernes aftaler med de arabiske lande, og hvor man udformede den såkaldte Barcelona-proces om EU og Middelhavslandene (Eurabia-projektet):


Låt oss titta på EU´s ”Rapporten från Den rådgivande Kommissionen till Bekämpning av Rasism och Främlingshat av 23. maj 1995 (6906/1/95)”.

EU´s övervakningscenter i Wien, EUMC, skall driva ”forskning” i rasism och främmadhat med informationer från de olika EU-länderna och statistisk behandling. All vetenskaplig forskning kräver exakt definition och planläggning.

Också vi vuxna skall påverkas med propaganda för att inordna oss meningsdiktaturen. Massmedierna skall regleras. Massmedierna är redan underkastat en ”frivillig” censur genom etiska regler bl.a. om ras, nationalitet och religion. En journalistisk EU-premiering finns på plats och önskas supplerat med en mediepris för tolerans. Tolerans! Att vara tolerant betyder att acceptera något som annars är oacceptabelt.
EUMC går vidare än frivilligheten: De drivar ”systematisk, kritisk övervakning” av alla massmedier.
Kvällsposten publicerade ett pressmeddelande från polisen om överfall och rån mot unga svenskar i Malmö, sannolikt begåtts av ”negrer” och ”araber”. Det väckte politisk stormväder - inte för offrens skuld, (strunt i dem!) men för det såkallade ”rasistiska” ordvalet. På en förfrågan till Svenska Akademin svarade man emellertid, att ordet ”neger” inte kunna anses att vara nedsättande. På 50-70-talet fyllde ”rasistiska” brott, spionage, landsförräderi och terrorism 6-8 % av tidningsinnehållet, men i slutet av 80-talet steg detta innehåll markant till ca. 12 % och 1995 till 25 % (”Medierummet, Carlssons Bokförlag 1996).
De svenska massmedierna önskar sannolikt att slippa allt besvär och möjligen åklaga. De undviker därför gärna från att nämna, att brotten har begåtts av invandrare. Detta kan resultera i motsatt effekt, nämligen att man tillägnar invandrarna ändå flera brott än de reelt har gjort och sår ilska i befolkningen. I alla fall ger förtegenheterna en fullkomlig falsk bild av kriminaliteten och har till följd, att den svenska befolkningen hålls i ovetenhet om landets sanna tillstånd. Detta förtryck kan på sikt utveckla sig till en tickande bomb.
Aftonbladet är efter eget uttalande en av de stora internettidningar som har förhandscensur av inlägg i diskussionsklubbarna, och kontrollen skärptes ytterligare efter att några lyckades komma förbi censurens järnridå, så tidningen blev åklagat för ”hets mot folkgrupp” (februari 2001)

EU´s rapport från 1995 går vidare steg för steg. Det senaste utspelet försiggick på svensk initiativ, kanske för att Sverige har en förkärlek för förbud och kontroll, eller för att Sverige ville visa upp sig i EU, när statsministern satt vid rodret. Inspirerat av den stora holocaust-konferens i höstas och nynazisterna inviterade den svenska riksåklagaren polis och jurister från medlemsländerna i EU till fyra dagars konferens i Sverige i februari 2001 beträffande internet och e-mail. Man enades om att bilda ett nätverk för intern information och resa krav om inskränkningar i yttrandefriheten på internet. Dessutom krävde man, att upplysningar om vart din e-mail går hän och vilka hemsidor, du har tittat på, skall bevaras så länge att rättssystemet hinner att bevisa att du har överskridit reglerna beträffande de odefinierbara ord: rasism, främlingshat och diskriminering.

De byggede, og de byggede...og........