november 13, 2010

Fremskridtspartiet på banen

Nordjyske Stiftstidende havde en ganske strålende artikel på i går, skrevet af Åse Clausen Bjerg, cand.mag., Rebekkavej 5, 2900 Hellerup

http://www.nordjyske.dk/ditnordjyske/forside.aspx?ctrl=10&data=53%2c3715908%2c5%2c3

Den omtaler situationen som den er uden omskrivninger og manipulation. Hvor er det dejligt, at der endnu er nogle mennesker, der ikke lader sig besnære af forfalskninger, og hvor er det rart, at der endnu er en avis, der ikke lader sig presse til såkaldt politisk korrekthed. Her kommer artiklen med forfatterens tilladelse:


ISLAM: Nu er regeringen og Dansk Folkeparti gået sammen om en strammere kurs for indvandrere, men de strammer op og strammer op, samtidig med at de accepterer, at indvandringen fortsætter.
Danmark bliver ikke større, og landet er ikke gearet til at huse så mange ud over den oprindelige befolkning. Jernbaner slides, skoler trænger til renovering, sygehusene kan ikke følge med, og vejene er under konstant reparation, og politiet har travlt, så travlt, at de ikke kan tage sig af alle de kriminelle handlinger, der finder sted.
Men de kan stramme op så meget, de vil. Ballonen revner alligevel, for kriminaliteten bliver ikke mindre, og vores økonomi bliver ikke større. Det eneste fornuftige i denne sammenhæng er, at vi standser indvandringen - sådan som Fremskridtspartiet ønsker det - og sender dem hjem, som ikke skal være her.

Vi har takket være uansvarlige politikere fået mennesker ind i landet, som for det første ikke kan integreres, fordi deres værdier er anderledes end vore, og for det andet i mange tilfælde slet ikke ønsker at blive integreret i det danske samfund. Vi har haft indvandring fra Fjernøsten i mange år, og deres assimilering i samfundet har været problemfri. Men der, hvor filmen knækker, er, når man forsøger at integrere uintegrerbare mennesker i landet, og vi må ikke sige, at det er mennesker med islamisk baggrund, men vi siger det alligevel, for det er sandheden, og den sandhed har ingen politikere villet se.

Vi er nødt til at se fornuftigt på tingene, og vi er nødt til at kalde tingene ved deres rette navn. Alt for længe har vi gået som katten om den varme grød, men Fremskridtspartiet går til sagens kerne: Vi har problemer med islam, som er en politisk ideologi pakket ind i religiøst indpakningspapir, og det er ideologien, vi vil have ud af landet - og i teorien ikke menneskene - fordi den ideologi er lige så farlig som nazismen. Det må vi heller ikke sige, men det er en kendt sag, at Hitler samarbejdede med muhamedanerne under sidste krig, og det er en kendt sag, at han indgik samarbejde med stormuftien af Jerusalem om at udrydde samtlige jøder i Europa. Antisemitismen fortsætter i de islamiske lande, hvor "Mein Kampf" er bestseller. Men når vi siger, at det er ideologien og ikke menneskene, vi vil have ud af landet, så må vi se i øjnene, at ideologien er knyttet sammen med religionen, og så længe muhamedanerne ikke kan finde ud af at skille de to ting, så må vi kræve, at de, der bekender sig til islam, ikke kan få ophold i landet.
Ikke nok med at landet slides ned, men kriminaliteten og utrygheden vokser, og af kriminalstatistikkerne fremgår det, at over en fjerdedel af begåede forbrydelser begås af fremmede, som selv kun udgør ca. 10 pct. af samtlige borgere i Danmark, og det betyder en stor overrepræsentation af fremmede på det kriminelle område.

Men selvom der er mange muhamedanere, der ikke er kriminelle eller terrorister, så er de farlige på en anden måde, for de føder sig til flertallet, og det islamiske mål er netop at udbrede islam og trænge de vantro helt ud af verden, og det kan ske uden krudt og kugler - blot ved gøgeungeeffekten, og den effekt opleves hver eneste dag.
Nu vil man rive gode bygninger ned for at komme kriminaliteten i ghettoerne til livs, som om man kan fjerne problemer ved at fjerne de bygninger, hvor kriminaliteten trives. Var det ikke meget lettere at sende dem hjem, som ikke kan finde ud af at indrette sig efter vore samfundsnormer? Man siger, de er utilpassede, men Fremskridtspartiet kalder en skovl for en skovl: De unge mennesker er kriminelle. Det fremgår deraf, at deres kriminalitet stort set kun rettes mod danskere. Det er danskeres biler, der bliver brændt af, og det sker jo jævnligt. Al snak om utilpasning og socialt belastede unge vil vi ikke længere høre på. Der er tale om folk, der ikke synes godt om danskerne.

Vi bliver nødt til at se sandheden i øjnene: Vi kan ikke integrere folk fra Mellemøsten og de islamiske dele af Afrika. Det er bekosteligt, det er resursekrævende, og i sidste ende er det tidsspilde. Angela Merkel har kastet håndklædet i ringen. Hun siger ligeud, at multikulturen er død.
Vi venter nu på, at de siddende politikere i Danmark indser samme sandhed, men de er nok de sidste, der får øjnene op. Derfor er der igen brug for Fremskridtspartiet.

Videresend gerne!