september 01, 2008

Dansk politi nu i samme båd som svensk politi

Bloggen ”Polemiken” taler som sædvanligt klart og utvetydigt på sin blog http://www.polemiken.net/ søndag 31.8.08. Jeg tillader mig at viderebringe det:

Politiledelsen vasker hænder…


Venstres Søren Pind langer ud efter politiledelsen i København, efter at den nu advarer kraftigt om en faretruende stigning i antallet af unge indvandrere, der fremstilles i Københavns dommervagt i forbindelse med alvorlig - ofte personfarlig - kriminalitet.
Denne stigning er man øjensynligt netop nu blevet opmærksomme på, på grund af nogle fremkomne statistikker. Statistikker over en virkelighed, som jo altså har været der i hele perioden - og næppe kan være gået ubemærket hen over hovedet på politiledelsen undervejs. Det kan ikke passe, at problemet først bliver synligt, når tallene er regnet sammen og sat ind i en statistisk sammenhæng. Så stor er København heller ikke…..

Politiken skriver:

Ledelsen i Københavns Politi nedtonede problemet med unge kriminelle nydanskere under kommunalvalget, mener Søren Pind (V).

Søren Pinds kritik af politiledelsen i København, og ikke mindst politidirektør Hanne Bech, er klokkeklar, efter at det er kommet frem, at kriminaliteten blandt unge nydanskere i København er steget med ti procent på et år.
…..

»Realiteten er den, at ikke mindst ledelsen af Københavns Politi med sin optræden op til kommunevalget - i øvrigt sammen med politiets fagforening, der direkte sagde, der ikke var brug for mere politi (!) - har holdt dette spørgsmål nede«, skriver Søren Pind på pind.
Han mener, at Hanne Bech har travlt med at vaske hænder efter nærmest at have stået i ledtog med de ledende politikere i København under kommunalvalget:


»Nu, hvor der ikke er valgkamp, er der ikke ende på udtalelserne. Som Hanne Bech selv siger det: ‘Det største og altoverskyggende problem i den danske hovedstad’. Tja - jamen det kan da godt være, det pludseligt står klart, at det er blevet det«, skriver han.
Han mener, at både politi og politikere har udvist manglende handlekraft og har negligeret problemet omkring kriminaliteten blandt nydanskerne.


Nu har ‘onde mennesker’ - ud fra et rent ‘fremmedfjendsk’ og racistisk menneskesyn naturligvis - jo løbende observeret og påpeget problemet. Men dén slags er ikke faldet i god jord. Når så ‘de gode’, der traditionelt sætter deres valgkryds de rigtige steder, ikke længere kan ignorere problemerne, fordi de formentlig er krøbet ind på selv deres egne, hellige enemærker - ja, så har man pludselig ‘opdaget’, at der NU er et problem. Uoverskueligt endda. Ganske pludseligt. Sikkert ‘onde menneskers’ skyld, i øvrigt. Vent bare et par dage, så har man analyseret sig frem til dét. Nærværende blog hører som bekendt så absolut til ovre på ‘the black side’. Tynget af skyld og socialt ansvar. Pyyha…skyd budbringerne, og beløn forbryderne med mere opmærksomhed, mere omsorg, mere positiv særbehandling og langt flere penge ud af skatteydernes lommer.

http://www.polemiken.net/


Spydpigens Kommentar:

Det svenske Polisförbund advarede alvorligt for et år siden 12.6.07:
Det svenska polisförbundet lade nyligen fram en rapport med prognostisering av framtidens kriminalitetsbild i Sverige. Slutsatsen är att ”Polisens brottsbekämpning riskerar att omöjliggöras”.

”Bekämpning av morgondagens brottslighet kräver poliser med kompetens som knappast finns i dagens poliskår. Inom ett årtionde kommer den organiserade kriminaliteten att ha ökat i en omfattning som vida överstiger polisens förmåga till brottsbekämpning. Teknikutveckling och allt öppnare gränser även för brottsligheten gör att vårt polisväsen inte längre hänger med. Etniska, politiska och religiösa grupperingar med självupplevt utanförskap, liksom sänkta värderingströsklar mot narkotikabruk och våldsanvändning, undergräver den samhällssolidaritet som är nödvändig för en fungerande rättsstat. Allt detta gör att polisens arbete att utreda och bekämpa brott riskerar att omöjliggöras.”

Illustration: Kalkmaleri: Pilatus vasker hænder