september 03, 2008

Ikke flæsk - men fjæsk!

Klip fra et svensk
Åbent brev til statsminister Frederik Reinfeldt og Landbrugsminister Eskil Erlandsson 3.9.08

I jeres iver for at fjæske for muslimerne, besøger I Stockholmsmoskéen, indbyder muslimske repræsentanter til dialog samt højtideligeholder Arabforbundets Dag i demokratiets højborg, Rigsdagen.

Som krone på værket har I nu besøgt et halalslagteri. Jeg formoder, at I slap at overvære dyrenes dødsangs, og hvordan livet under mange lange minutter løber ud af de plagede dyr efter snittet i halsen.

I Dagens Nyheters med foto af jer og jeres slagteriguider Samman Hussein og Nemir Zetali på Qibbkla Halal Køtt i Johanneshov så det hele jo så hyggeligt og ublodigt ud.

Men kendskab til muslimernes veludviklede følelse for ”iham” - svindel - og ”taqija” - retten til at lyve og føre bl.a. myndighederne bag lyset, hvis det gavner islam eller dem selv, var alt formodentlig vel tilrettelagt og alle spor efter blodbadet fjernede før jeres besøg.

I sit standardsvar på spørgsmål om halalslagt hævder Eskil Erlandsson, at ”regeringens indstilling er, at dyr skal behandles med respekt og værdighed.” Anser I, at de dyr, som udsættes for halalslagt behandles med ”respekt og værdighed”? Respekt for dyrene og deres værdighed har – som bekendt (?) – aldrig været et fremtrædende træk hos islam.

Landbrugsministeren påstår også, at ”al slagt uden bedøvelse er forbudt i Sverige – det gælder også halalslagt”. Hvordan efterleves og overvåges det? Jeg tvivler på, at der findes en svensk
veterinær eller anden tilsynsmand – f. ex. en statsminister – til stede ved hver halalslagt. Eller....?

Landbrugsministerens floskelsamling fortsætter: ”Præcis som ved al slagt er det vigtigt, at den person, som står for bedøvelse og slagtning har tilstrækkelig erfaring og kundskab.” Igen: hvordan og af hvem/hvilke kontrolleres denne ”erfaring og kundskab.”
Jeg frygter, at jordbrugsministerens ”krav” på ”respekt og værdighed” mest er et fromt ønske, endnu et af de tågeslør, som regelmæssigt lægges ud som forsvar for det mangkulturelle projekt.

Inger-Siv Mattson i Nacka.

Fot. af landbrugsminister Erlandsson