september 26, 2008

Sandelig ikke noget at være stolt over!

Bloggen ”Borgerlig Bums” bragte den 24. September et indlæg om denne
danske fjerkrægigant, som er rævestolt over at være 100% halal - i SverigeVi kender denne type firmaer fra krigens tid. Da kaldtes de ”værnemagere”. De er blottet for enhver fædrelandskærlighed og hensyn til eget land og dets befolkning. De har kun eet i hovedet: penge! Penge! Og flere penge!
Og penge lugter ikke, siger man. De gør reklame for deres produkter, men fortier gerne visse ting.
I dette tilfælde gælder det halal-slagtning. Høns er vel fra tidernes morgen blevet slagtet ved at få halsen hugget over på huggebloggen, mens nerverne lod kroppen baske videre. Alligevel er der en vigtig forskel på nutidens islamiske halalslagtning og den oprindelige danske.

Slagterierne er af hensyn til salg og export til islamiske lande og herboende muhammedanere gået i ledtog med en imam, som hver morgen indleder slagtningen med en islamisk bøn.

Andre - ikke-muhammedanske - kunder bør ikke være helt ligeglade, selvom de måske er atheister eller seculære, for om ikke andet, betyder det noget på en anden måde: bønnen koster nemlig penge! Vistnok kun 6 øre per slagtet kylling, men med den millionexport, som Danmark har, så bliver det alligevel et millionbeløn til islam i Danmark. Disse penge kan de bruge til yderligere propaganda for deres absurde fredsreligion og bekæmpelse af kristne og andre ”vantro”.

Alle til Allah viede kyllinger bærer det moské-minaret-stempel, der ses øverst i hjørnet til højre i tekstrammen ovenfor. Det er temmelig utydeligt, sikkert for at danskere ikke skal få øje på det og se billedet.
Firmaet Rose har altså ikke noget at rose sig af. Set med danske og/eller svenske øjne. Det bidrager frisk væk gennem islams ideologi til landenes udslettelse.