september 01, 2008

Hvad skal vi med et uarbejdsdygtigt politi?

Dansk Folkepartis medlem af Folketingets retsudvalg, Marlene Harpsøe, ønsker en redegørelse fra justitsminister Lene Espersen (K) på baggrund af en artikel i dagens udgave af Ekstra Bladet, der oplyser, at ca. 140.000 straffelovsovertrædelser henlægges som konsekvens af politireformen, hvilket er helt uacceptabelt. Dansk Folkeparti forventer, at alle sager efterforskes uanset om politireformen har kostet ekstra ressourcer.

- Det er efterhånden blevet en daglig foreteelse, at der dukker historier op om, at politireformen har gjort, at politiets arbejde er blevet forringet og opklarings- og udrykningsfrekvensen dalet kraftigt. Det kan vi fra Dansk Folkepartis side ikke acceptere, og jeg vil derfor bede justitsministeren om en redegørelse for de nye oplysninger om, at 140.000 straffelovsovertrædelser skal henlægges, siger Marlene Harpsøe.

- Det er med stadig stigende bekymring, at vi oplever, at medierne nærmest på daglig basis kan berette om nye sager, som viser, at politireformen har haft en yderst negativ effekt på politiets arbejde. Jeg agter derfor at bede justitsministeren redegøre for, hvordan og ikke mindst, hvornår danskerne kan forvente at få politiet tilbage på rette spor. Vi kan ikke acceptere, at politiets produktivitet falder som konsekvens af en reform, der skulle have den modsatte effekt, siger Marlene Harpsøe.

Kilde: pressemeddelelse 1.9.08


Man har tidligere afskaffet en række love i straffeloven, hvorved man naturligvis opnåede,
at kriminaliteten statistisk gik ned.

Hvis man nu helt opgiver straffeloven, kan Danmark blive det mindst kriminelle land i verden!