september 15, 2008

Vi skal trives. Hvordan? Sådan?

Socialdemokratiet ønsker, at vi alle skal trives i velfærdslandet Danmark.
Og meget er allerede blevet gjort i den retning, men der kan stadig være henlagte uopnåede drømme.

Her er nogle uddrag af socialdemokratiets hidtidige forslag til skabelsen af et lykkeligt folk:

Indførelse af retten til fra den seksuelle modenhedsalder (d.v.s. fra ca. 11-13-14 år) dels selv at bestemme sit seksualliv og dels at anvende passende forebyggende midler, der gratis stilles til rådighed med behørig vejledning.

Afskaffelse af forsørgerbegrebet og begrænsning af forældremyndigheden, bl.a. ved retslig ligestilling af børn og voksne, sikring af børnenes økonomiske uafhængighed af forældrene gennem uddannelsesløn, nedsættelse af den personlige myndighedsalder til 15 år samt etableringen af ungdomspensioner, som børn og unge kan vælge som gruppe i stedet for familiegruppen – for så vidt de synes, at de der trives dårligt.

For at skabe ”trivselsorienterede familier” arrangeres der organiseret uddannelse til opdragere – og til at være ægtefæller.

Den personlige myndighedsalder bør nedsættes til 15 år og fra denne alder bør alle sikres en minimumsløn, hvad enten man arbejder, uddanner sig eller rekreerer sig – svarende til den til enhver tid gældende folkepension.

m.m.