september 07, 2008

En trossak

Jag ser, att Tony Johansson skjuter av en ordentlig bredsida i Skånska Dagbladet mot Lars Jansson, fd. universitetslektor i ekonomi i Göteborg. Denna forskare har varit så dristig att granska, vad kostnaderna för invandringen i Sverige kan gå upp på, och er nått till talet 260 miljarder om året. Det framgår av hans bok ”Mångkultur eller välfärd”.

Sådan forskning vill inte immigrantfili-ideologerna och de politiskkorrekta ”experter” i massmedia finna sig i. Jag har mött en av dem. Hon ”studerade” vid Södertjörns Högskola. Studierna bestod i att fråga folk om det ena och det andra med en bandspelare och passa det in i hennas egna politiska ideologi. Annars dög det inte. Hennes kunskaper om invandrarfakta och –problem var ytterst dårliga, men det hindrade henne inte i att skriva examensuppgift om temat. Bekymrad över hennes kunskapsnivå föreslog jag henne att läsa olika böcker om ämnet, men det hade hon inte intresse av, kunde jag förstå, för dem ”trodde hon inte på”.

Hennes universitetsforskning var en ”trossak”.

Sådant kan inte kallas ”forskning”!