september 13, 2008

Islamisering på universitetet

Islamiseringen blev i går budt velkommen i festsalen på Københavns Universitet, hvor man lancerede to projekter. Det første drejer sig om ”Islam og islamforskningen i Vesten”. Det sorterer under professor Jørgen Schøler Nielsen. Det andet handler om ”Den ny islamiske offentlighed” gennem de moderne massemedier under ledelse af professor Jakob Skovgaard-Petersen. Sidstnævnte blev budt velkommen af dekanen for det humanistiske fakultet, Kirsten Refsing, som udtrykte sin glæde over de nye studiemuligheder til at rette op på – hvad hun kaldte - Danmarks ”blakkede” rygte.

Jørgen Schøler Nielsen omtaltes indgående i et interview i Kristeligt Dagblad 12. december 2007 i anledning af hans da nyerhvervede professortitel. Han har ikke boet i Danmark siden han i1965, kastede sig over studier i den arabiske verden for siden at blive ansat ved Birmingham universitet. Derfor vil han ikke kommentere dansk-muslimske forhold, men mener, ”at Danmark kan lære meget af Storbritannien”. De har mere erfaring og er kommet længere med ”integration, tilpasning og løsningsmodeller”, hævder han.

Han mener, at islam er inde i en slags ”reformation”. For historieløse danskere lyder det måske fredeligt, men professoren holder ryggen fri, for ”reformationen” kan vare længe (århundreder?) og ”der vil blive mange kampe om den rigtige tolkning” af islam. og man kan ”risikere en gentagelse af reformationskrigene”. Så vidt jeg husker, klarede Danmark sig nogenlunde gennem den ”reformationskrig” – som går under navn af Grevens Fejde, men den har været slem nok. Da København blev indtaget af Chr. (3) 1536 efter langvarig belejring og hungersnød, var der ikke en mus, ikke en rotte at opdrive, og efter sigende lå der døde børn med græs i hånden. (Men det var måske bare datidens propaganda?).
Mere langstrakt var Trediveårskrigen, der rasede frem og tilbage i Tyskland, med ubehagelige afstikkere til Danmark.

De unge muslimer kan måske gå hen og blive terrorister, indrømmer Jørgen Schøler Nielsen, men det er bare ”et meget lille mindretal. De fleste vil gennem de næste generationer” give islam i Europa en ”europæisk kulturel klædedragt”.

”Faren i denne overgangssituation - er den manglende viden om den islamiske tradition”.

Ja naturligvis! Den har vi hørt før: det er europæernes skyld. Deres dumhed og uvidenhed. Det er dem, der ikke har læst og sat sig ind i…!

Professoren advarer i øvrigt vore lovgivere imod at vedtage love, der ikke er fleksible og kan tage særlige hensyn til folk fra andre kulturkredse. Han nævner England som foregangsland. Dér ”har man netop en lovpraksis, der fremmer dommeres mulighed for at variere straffe efter forholdene.”
Ulighed for loven ? Er det vejen frem?

Jørgen Schøler Nielsen vil gerne hjælpe med at få arrangeret en imamuddannelse, hvis Muslimernes Fællesråd skulle foreslå det.


Hvor lang mon ”overgangssituationen” for den islamiske reformation kan være? Første og anden (og måske tredje) generation synes jo at have nogle ganske alvorlige startsvanskeligheder med at tilskære en ”europæisk kulturel klædedragt” til deres islam.

Det er nok bedre, vi beholder vort gamle tøj!