september 17, 2008

Protester skal komme før Rigsdagsvedtagelser

Læserbrev fundet i avisen ”Världen idag”:

FRA-loven har skabt berettiget vrede rundt om i Sverige. Grædende rigsdagsmedlemmer fik partipisken at smage, da loven hastedes igennem. Overvågningssamfundet er et faktum. Protestbevægelser som ”Sort Mandag” er vokset frem.

Men nu står Sverige over for en endnu større trusel. Og denne gang bliver det sort hele ugen.
Rigsdagen skal i november tage beslutning om den ny EU-grundlov, Lissabontraktaten. Få har læst den. Endnu færre har forstået den. Trods det vil ledende borgerlige og sosser have, at Sverige betingelsesløst vedtager traktaten. Skal partipisken endnu engang hvine og vinde?

Findes der nogle standhaftige rigsdagsmedlemmer, som lader landets bedste gå forud for trusler om repressalier og stemmer Nej? Den som går imod partilinjen risikerer hele sin politiske karriere. Der var engang en svesnk politiker som sagde, at inden man tager sådan en afgørende beslutning, så skal der bedrives en omfattende folkeoplysning. Men det bliver der ikke noget af. Politikerne har lært lektien fra Frankrig, Holland og Irland. Dér hvor folket har fået rede på sandheden om EU-grundloven, har man fået et kraftfuldt Nej ved afstemningerne. I Sverige forsøger man i stedet for at smyge beslutningen igennem i tavshed

(Har nogen sagt dig, at der var stor demonstration i Lissabon imod vore allesammens nye grundlov -"Lissabontraktaten"?)
Har nogen forklaret dig, at Lissabon-traktaten indebærer:
1) at EU-love altid står over svenske love
2) at spillereglerne på det svenske arbejdsmarked sættes ud af spil
3) at der skabes et fælles EU-forsvar
4) at Sverige med mindre end to % af stemmerne mister sit veto og let kan ignoreres ved vigtige beslutninger.
Listen over uønskede effekter ved en godkendelse af Lissabontraktaten kan gøres meget lang.
Hvis alt dette var almen kendt, så ville folke-
stormen denne gang rejse sig før rigsdags-
beslutningen.


Kræv en folkeafstemning om den ny EU-grundlov, Lissabontraktaten.

Kilde: Hans Nilsson, repræsentant for Junilistan i Sverige

- Og så har man endda her ikke omtalt en lille, men for forældre meget vigtig detalje: Pædofili vil fremover - af hensyn til den arabiske ”kultur” (?) – blive godtaget, skønt Europa har oplevet frygtelige forbrydelser og misgerninger mod børn.


Ill: FRA gransker os samt Fagforeningernes demonstration i Lissabon