september 16, 2008

Hvem er terroristerne i Iran?

Mens Danmark i det almene europæiske kaos kæmper mod EF-domstolens ulovlige (?) politiske manipulering med danske aftaler, skriver en svensk samfundsdebattør om, hvordan EU-ministerrådet har ignoreret lovgivning og domstole og støtter Irans brutale regime. Her er artiklen oversat til dansk:


EU´s støtte til Irans regime er illegal.
Den iranske modstandsbevægelse ”Folkets Mujahedin” (PMOI) har været terroriststemplet de sidste 7 år af EU. Stemplingen er en indrømmelse til det iranske diktaturregime, som ser PMOI som den vigtigste modstandsbevægelse – og dermed trusel – mod det siddende regime.
Der findes love i EU-landene, som forbyder en rent politisk motiveret terroristregistrering.
Desværre anser EU-ministerrådet sig selv for at stå over loven. Rådet har gentagne gange ignoreret domstoldbeslutninger, som har forklaret registreringen af PMOI for ugyldig. Det gælder dels EU´s CFI-domstol (Court of First Instance) og dels de brittiske domstole POAC og Appelretten. EU-ministerrådets ønske at tilgodese den iranske regerings ønsker er åbenbart så stærk, at rådet er parat til at blæse på grundlæggende statsretlige juridiske principper.

Terroriststemplingen af PMOI er et tydeligt exempel på udemokratisk beslutningstagen inden for EU. Dette tilfælde har særlig ubehagelige konsekvenser eftersom registreringen af PMOI indebærer, at EU aktivt hjælper den iranske regering at bekæmpe en legitim, demokratisk opposition. Man må ikke glemme, at Iran styres af et af verdens absolut værste undertrykkelsesregimer. Pressefrihed findes ikke og anderledes-tænkende forfølges og tortureres af regimet. Iran har i dag ikke noget retssystem, der er betegnelsen værd; mindreårige henrettes, en kvindes vidnesbyrd gælder kun halvt så meget som en mands, dødsstraf kan idømmes for ”forbrydelse mod Allah” – listen kan gøres lang. Vil vi fra Sveriges og EU´s side virkelig støtte sådant et regime? Og hvis vi vil støtte det – er en lovstridig terroristregistrering så den rette måde?

I en rigsdagsdebat i juni 2008 forklarede udenrigsminister Carl Bildt, at EU´s terroristregistreringer altid grunder sig på ”ret solide beviser”. Dette hævdede Bildt til trods for, at han var fuldt ud medvidende om, at al den såkaldte bevisførelse mod PMOI uden undtagelse er blevet underkendt hver gang, sagen er blevet prøvet ved domstol.

EU´s procedurer for terroristregistrering er dog fornylig blevet ændret, således at den anklagede organisation eller person nu får tilsendt et dokument med angivelse af, hvilke begrundelser, der ligger bag registreringen. (Dette er altså åbenbart ikke sket tidligere!!!). Men når man gransker, hvilke begrundelser der angives i tilfældet PMOI, forekommer EU-ministerrådets agerende fuldstændigt som grebet ud af luften. De dokumenter, som ministerrådet har tilsendt PMOI som begrundelse for registreringen, udgøres af ti år gamle avisartikler , udskrifter fra internetsider og lignende. Med tanke på denne patetiske ”bevisførelse” er det ikke mærkeligt, at registreringen af PMOI er blevet underkendt hver gang, den er blevet prøvet ved domstol.

Eftersom det i dag er fuldkommet klart, at EU`s terroristregistrering af PMOI savner enhver begrundelse, råder der næppe tvivl om, at registreringen snart vil blive ophævet. Spørgsmålet er, hvor ansvaret skal placeres for de grove fejl, der er begået. Hvor langt skal man acceptere politikernes magtarrogance? Er det acceptabelt, at Carl Bildt bevidst vildleder rigsdagen ved at påstå, at EU´s registreringsbeslutninger altid grunder sig på ”solide beviser”?

Elias Rudberg, Stockhom


På internettet skriver en M i l i s c h i a , at EU:s domstol Court of First Instance (CFI) i en dom den 12 december 2006 erklærede EU-rådets beslutning at opföre og bibeholde PMOI på terroristlisten for ugyldig (milischia.blogg.se/2008/january/ - 65k -)