september 04, 2008

Ren EU-galskab

Anders Raahauge skriver i JyllandsPosten 3/9, at EU-parlamentet med kæmpemajoritet* har besluttet, at såkaldt ”diskriminerende” reklame skal forbydes. Det gælder f.ex. kvinder i husmorrolle ved komfur eller vaskemaskine.

Forslaget er svensk galskab: det kommer fra feministen Eva-Britt Svensson, der taler om ”kønsspecifikke klichéer” med mennesker i ”forudgivne, kunstige kønsroller” ifølge det tyske pressebuaru dpa.
Disse regler skal også gælde i lærebøger, videoer, computerspil og internet, siger EU-parlamentet

*) 504 stemte for, 110 imod, 22 stemte ikke.

Min Kommentar:


Du gode!
Har vi ikke haft nok af Ritt Bjerregaard og hendes pigegruppes skolebøger om kønsroller?
Begrundelsen for al den snak var, at ”det gamle samfund”, d.v.s. fra før 68´ernes ”revolution”, låste menneskene fast i bestemte ”roller”, som de åbenbart ikke kunne komme ud af af egen drift, og derfor ville magthaverne hjælpe dem. Netop ved magthavernes mellemkomst og - Gud hjælpe mig! - fortsatte indblanding i årevis, bliver menneskene mere og mere fastlåste i skøre idéer. Det sidste nye i denne kønssnak er jo nemlig, at drenge skal tvinges til at ”være piger” og lege med dukker, mens pigerne omvendt skal tvinges til ”at være drenge” og lege med biler.

Lad dog ungerne vælge det legetøj, de selv vil. Al den anden dirigeren er utilstedelig!

I en tid, hvor man måske mere end nogensinde før interesserer sig for mad og kokkekunst, skal det være forbudt at vise en husmor ved komfuret! Kan man i øvrigt se på hende, om hun har job fra 9 til 17? Eller måske oven i købet er en forjaget karrierekvinde? For racen ”husmødre” er jo næsten uddød – i øvrigt til ubodelig skade for børnene, der let bliver rodløse!

Og hvad i øvrigt med de firmaer og butikker, som netop sælger komfurer og vaskemaskiner? Må de ikke reklamere mere? Eller skal der stå en mand ved komfuret? Måske tilmed en kok?
Og skal en studerende stoppe tøjet i studenterkollegiets vaskemaskine!

EU-tøjeri altsammen! Hul i hovedet! Lad os dog komme ud af den EU-galeanstalt!