september 16, 2008

Er de måské ikke allesammen søde og rare?


Selvom alle mennesker véd, at vi påvirkes fundamentalt i opvæksten med de tanker, ideologier og religioner, der er omkring os, og ser hvor vigtigt det er for autoritære regimer, at få deres indbyggeres børn ind i de ”rigtige” båse, så er der mange, der synes, at det er noget kvindbøvl at tale om børneopdragelse, og har man selv ingen børn, så interesserer det ikke én en papand. Netop det er en kæmpefordel for de politikere, der vil ændre samfundet og går stille med dørene.

Befolkningers ligegyldighed er farlig og kan slå tilbage som en bommerang. For børnene er fremtidens samfund. De lovgiver og bestemmer fremtidens statssystem. Indoktrinering af børnene kan ændre hele samfundet. Gud bevares det tager vel i hvert fald en snes år, men det er lang tid nok til, at det er svært at se omvæltningen tydeligt. Var det en voldelig revolution, sådan hu-hej, så kunne alle se det.

Tror du ikke på, at dine børn indoktrineres? At det bare var noget, der foregik tidligere?
F.ex. da 68´erne kom til?

Her er nogle indoktrineringsbilleder fra børneafdelingen på Københavns Hovedbibliotek.
De fremmede er bare nogle, der ser lidt anderledes ud, men de er vore venner og deres moskéminareter rager højt op!(Snaphane fot)