september 05, 2008

Mindehøjtid for Oriana Fallaci i Firenze

Den meget vidende og ubetvingelige journalist Oriana Fallaci, forsøgte som en Casandra at råbe sine landsmænd op og vise dem den fare, der truede ved den snigende islamisering af Italien. Om end svært syg af kræft kæmpede hun ufortrødent til sidste åndedrag for frihed og døde 15. september sidste år.

Hendes advarende bøger var blevet revet væk, næsten inden tryksværten var tør, - men giver de resultat? I Italien har indvandringen – ligesom andre steder – betydet en enorm kriminalitet, og der bygges efter sigende en moské i landet hver fjerde time! Regeringen er nu kommet med et lovforslag, som indebærer en ganske voldsom opstramning, men vil loven blive vedtaget?

I Imola har man til minde om Oriana Fallaci og hendes indsats stiftet et Friheds Forbund. Formanden Armando Manocchia, fortæller, at de vil holde en 2-dages mindehøjtid for hende i Firenze. Den indledes søndag den 14. september med en konference for jurister og politikere angående forholdet mellem islam og Vesten. Om aftenen vil Bat Ye´or holde foredrag. Hun turde väre verdenskendt for sin grundige information om projektet EURABIA.

Den 15. september vil man uddele 3 priser til skribenter for de bedste artikler om dette emne. Prisen er opkaldt efter Oriana Fallaci. En bedømmelseskomité har udvalgt en række artikler, og alle interesserede er velkomne at give deres besyv med ved afstemning.

Priserne ligger på henholdsvis 2.500, 1.500 og 1000 Euro.

Samme dag vil de samles ved Orianas Fallacis grav.